Fremtid for bibliotekene

Foto: Margrethe Prahl Reusch

Venstre vil fortsette å gå i bresjen for bibliotekene, skriver Hallstein Bast og Simen Barth Aares.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Artikkelen som er skrevet av Larvik Venstres 1. og 3. kandidat til kommunevalget, er også publisert i Østlands-Posten 15.08.15.

Bibliotekene i Larvik og i Stavern har aldri gått bedre. Utlånstallene er allerede 6 000 over fjorårets og besøkstallet så langt ligger rundt 5 000 høyere enn i 2014. Antall arrangementer øker stadig, og høstens program byr på rundt 30 foredrag, litteraturmøter, møter med forfattere og forestillinger.

Simen Barth Aares er en av artikkelforfatterne.
Simen Barth Aares er en av artikkelforfatterne.

Biblioteket har blitt utviklet til å bli langt mer enn et kosested og en boksamling. «Slutt å like oss, begynn å bruke oss» sier sjefen for Oslo-bibliotekene til Aftenposten. «Vi må bli tatt på alvor som den viktige litteratur- og samfunnsinstitusjonen vi faktisk er. Når alle er fornøyde er det fort gjort å bli likegyldig.»

I Larvik er vi langt i fra likegyldige i forholdet vi har til bibliotekene. De blir flittig brukt som møtesteder og det er ikke bare folk som treffer hverandre der. Her møtes kultur og kulturer, kunnskap, litteratur og samfunnsliv. For ikke å snakke om hvilken viktig betydning biblioteket har fått for utvikling av kompetanse både for Politihøgskolen og for Campus Larvik. Og det beste er jo at alt er gratis for brukerne! Her er vi alle millionærer med en mediesamling der all verdens tanker og refleksjoner er tilgjengelig.

Direktør for Nasjonalbiblioteket, Aslak Sira Myhre, mener folkebibliotekene må forberede seg på nye oppgaver i årene fremover. «Folkebibliotekene er allerede vesentlige kunnskaps- og kulturinstitusjoner. De neste hundre årene kan de, og vil de, være enda viktigere som samfunnsinstitusjoner.»

I Larvik kan vi se for oss at det første møte med kommunen nettopp vil skje i bibliotekene, i samarbeid med kommunens servicetorg og private aktørers ønske om å tilrettelegge og ønske velkommen. Tyngdepunktet for samfunnslivet kan legges her.

Bibliotekene i Larvik og Stavern fremstår som viktigere enn noen gang og blir dermed en tydelig premissgiver for byutviklingene.

I Stavern har biblioteket vekket stor oppmerksomhet ved å være det første som har gjort seg tilgjengelig fra 06:00 til 22:00.

Her tar brukeren ansvar gjennom å kunne låse seg inn for å benytte stedet utenom åpningstidene. Filialen har hatt meråpent i to år og har ikke møtt noen problemer på den tiden. Etter at de innførte ordningen har det totale besøkstallet gått opp. I snitt er det 140 brukere utenom åpningstid pr. måned. Det er flest studenter på kveldstid og barnefamilier på søndagene. Tilbudet er også populært blant eldre.

I 2012 budsjettet ville rådmann legge ned biblioteket i Stavern. Det forsøket stoppet flertallet den gang og gjorde det samme med forsøket i 2013. I tillegg har vi styrket begge bibliotekenes rammer hvert år og bevilget midler til lesesal i Stavern. Siden har bibliotek-suksessen antagelig fått rådmannen til å slå tankene om nedlegging i fra seg.

Og om noen skulle være i tvil; Venstre vil fortsatt gå i bresjen for bibliotekene og vil jobbe for å få til et åpent bibliotek i Larvik etter modell av Stavern avdeling.

Hallstein Bast og Simen Barth Aares
Listekandidater Larvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**