Gratis kjernetid i barnehage

.

I årets statsbudsjett fikk Venstre igjennom gratis kjernetid (20 timer i uka) i barnehage for alle 4 og 5 åringer for alle familier som har under 405.000 kr i inntekt. Dette er tredt i kraft fra 1.08.2015. fra 1.mai-dette år ble det også innført en moderasjonsordnng for lavinntekstsfamilier. Denne skal sikre at ingen familier betaler mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass

Nå vil Venstre jobbe for at også 3 åringer blir innlemmet i ordningen, se mere på vedlagt lenke: innlemming av 3 åringer

Tana Venstre vil at kommunen ser på om vi kan dekke resterende barnehageplasser gjennom kommunebudsjettet. Vi trenger barnefamilier for å fylle opp våre barnehager og skoler og for at bygdene skal holdes levende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**