Irene Tronslien

Foto: Ivar Thoresen/Grafikk: Kai Røen

Irene Tronslien, 49 år og driver egen butikk. Holdt ut med samme gubbe i 30 år og mor til 3 ungdommer.

Jeg er veldig opptatt av bygdemiljøet og sosialt ansvar, både for store og små, på jobb, i skole og på fritida. Opptatt av at vi skal gjøre hverandre gode, sjøl om det noen ganger betyr at man ikke får det helt som man vil sjøl. Som næringsdrivende merker man spesielt godt at om noen lykkes, så drypper det også på andre. Dette må bli en positiv drivkraft i bygda.

Støtter kommuneplanas bestemmelser om funksjonsdeling (detaljhandel/plasskrevende handel) mellom Steia og Steimosletta. Det er mye viktigere med ny næring enn å flytte på eksiterende næring. Vi har allerede et sentrum med et forholdsvis godt tilbud og det bør vi av hensyn til lokalbefolkningen ta vare på. Jeg mener vi ikke har råd til å risikere konsekvensen av å dele opp detaljhandelen ytterligere.

8. plass kommunevalglista
Alvdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**