Miljøpolitikk for idag og for framtida

Global oppvarming er den største trusselen menneskeheten står overfor. Alle mennesker har et ansvar for å begrense klimautslippene, både lokalt og nasjonalt.

Venstre vil utnytte muligheter som ligger i grønn innovasjon og fornyelse for å bygge framtidens nye og konkurransedyktige næringsliv. Venstre er optimister når det gjelder å finne løsninger som fremmer vår livskvalitet samtidig som vi bevarer naturen rundt oss.

I Inderøy kommune er vi så heldige å ha nærmere 18 mil med strandsone. Inderøy Venstre ser positivt på å bruke de mulighetene dette gir, så lenge det ikke går utover viktige naturverdier.

Inderøy Venstre vil:

  • Ha fokuset på miljøperspektivet i alle kommunale anbuds- og innkjøpsprosesser.
  • Ha et sterkt fokus på arter som kan komme eller allerede er på rødlista.
  • Arbeide for en miljøvennlig og framtidsrettet utvikling av Lensmyra Næringspark
  • Utnytte Inderøy sin lange strandsone ved å fire på 100 metersbeltet
  • Ha et sterkt jordvern i kommunen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**