Venstres 10-punktsplan for lærerløft

En god skole motiverer elevene. Det må bli enklere å tilpasse nivået i ulike fag til hver elev, for å skape mestringsfølelse., Foto: Jo Straube / Venstre

Venstre foreslår 10 tiltak for å sikre et løft for lærerne. – Læreren er den viktigste faktoren i skolen, og skolen er den viktigste institusjonen i samfunnet. Derfor må vi satse på lærerne, både de vi har i dag og de mange vi vil trenge i fremtiden, sier Gry Åland, i Vestvågøy Venstre.

Venstre vil gjøre det mer attraktivt å være lærer. Vi trenger større rom for utvikling og tildeling av mer ansvar, mer mulighet for faglig oppdatering, og et høyere lønnsnivå å strekke seg mot.

– Læreren bidrar til å gi barna våre muligheter til å utvikle sine ferdigheter, og har en helt sentral rolle i arbeidet med å bygge fremtidens Norge. Lærere må både ha kunnskap og evnen til å dele den, i tillegg til å ha omsorg for elevene. De gjør en formidabel innsats hver dag, sier Gry Åland, i Vestvågøy Venstre.

I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) vil vi ha en underdekning på ca. 11 000 lærerårsverk i 2020. For å styrke skolen er det helt avgjørende at flest mulig lærere faktisk blir værende i skolen, at rekrutteringen av nye lærere øker og at flere lærere kommer tilbake til yrket de i utgangspunktet er utdannet til.

Lærere må hele tiden ha rett og plikt til å fornye og videreutvikle sin fag- og yrkeskompetanse. Vi må derfor sørge for gode ordninger for systematisk videreutdanning. Særlig viktig er det å tilby videreutdanning til ufaglærte lærere.

Venstre har gjennom samarbeid med regjeringen fått gjennomslag for styrking av etter- og videreutdanningstilbudet for lærere, og vi har gjennom budsjettsamarbeid sørget for et kompetanseløft for ufaglærte lærere. Vi vil videreføre satsingen, og vil i budsjettet for 2016 sette av 500 mill kr til videreutdanningstiltak for lærere.

Venstre foreslår følgende 10 tiltak:

  1. Plan for å rekruttere flere lærere til skolen.

  2. Utvide grunnskolelærerutdanningen til en femårig mastergrad.

  3. 500 mill kr til videreutdanningstiltak for lærere.

  4. Reduksjon av skolebyråkrati.

  5. Øke opptakskravene på grunnskolelærerutdanningen.

  6. Flere karriereveier for lærere.

  7. Innføre en sertifiseringsordning for lærere.

  8. Flere doktorgradsutdannede i skolen.

  9. Bedre oppfølging av nyutdannede lærere.

  10. Læreren må få større frihet til å bruke sitt profesjonelle skjønn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**