Leserinnlegg: Reel tilpasset opplæring?

Foto: Joachim Steinbru

I Venstres program kan man lese at vi ønsker en skole for kunnskap og like muligheter for alle uansett bakgrunn. Ikke veldig revolusjonerende i og for seg, og antakeligvis ganske likt mange andre partis skolepolitikk. Men venstre vil mer enn bare fine ord- også i sin skolepolitikk.

Vi mener at en skole for kunnskap krever dyktige lærere som får nok tid til å gjøre det de skal, nemlig å undervise og skape gode relasjoner til hver enkelt elev, som får nok tid til å finne ut hvordan hver enkelt elev lærer best! Dersom læreren i samråd med elev og foreldre vurderer at eleven lærer best ved å gå ut i en mindre gruppe i gitte situasjoner/tema i enkelte fag, så ønsker vi at det skal være rom for å gjøre nettopp det. Venstre vil derfor jobbe for en viss oppmykning i dagens opplæringslov. I dag er det ikke hjemmel for dette, til tross for at både elev og foreldre kan ha et ønske om å være i en noe mindre gruppe (eksempelvis halv klasse) visse timer. Slik ønsker vi å oppnå ønsket om å gi reell tilpasset undervisning til hver enkelt, slik vi gjennom loven er pliktet til.

Venstre ønsker flere helsesøstre og psykologer inn i skolen for elever som trenger annen støtte enn det læreren kan gi. I en skolehverdag der stadig flere sliter med psykiske utfordringer vil vi satse på forbedret koordinering og samarbeid mellom barnevern, helsetjeneste og skole- også dette for å gi tid for en bedre tilpasset opplæring.

Venstre ønsker en utvikling av dagens ordning med gode videreutdanningsprogrammer til å angå ALLE lærere. Ikke bare skal det bli en rett til kompetanseheving, men også en plikt som hver enkelt lærer har. Skal vi få faglig dyktige lærere, må man oppdatere seg jevnlig, ikke bare i det enkelte fag man underviser i, men ikke minst i hva som rører seg av forskning innenfor læring. Eigersund kommune har de siste årene deltatt i flere nasjonale satsingsprogrammer i regi av Kunnskapsdepartementet, først «Vurdering for læring» og nå «Ungdomstrinn i utvikling-klasseledelse». Dette er viktige områder som lærere berører hver eneste dag. Eigersund Venstre vil jobbe for at det blir økonomisk handlingsrom til å videreføre slike tiltak i vår kommune og slik bidra til at vi får en skole som er til stede der elevene er- en skole som henger med resten av samfunnet!

 

Anette Hoås (Eigersund Venstre)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**