Ruste Fredrikstad for fremtiden

Ill: Sondre Hansmark

Næringsliv, arbeidsplasser og kunnskap står sentralt i denne kronikken, publisert i Fredriksstad Blad på nett 19.08.2015:

Arbeiderpartiets gruppeleder Atle Ottesen skrev i en kronikk 10. august om viktigheten av næringsutvikling for Fredrikstad. Det må skapes arbeidsplasser, og vi må utvide den «kaka» vi har å fordele alle gode velferdsgoder fra.

Folk må få jobb og fellesskapet må få større inntekter. Så langt er Arbeiderpartiet og Venstre svært enige. Jeg tror ikke det er målet, men virkemidlene for å komme dit som skiller Ottesens Arbeiderparti og vårt Venstre.

Fredrikstads utfordringer i en moderne og globalisert verden er store. Skatteinngangen er for liten, utdanningsnivået er for lavt, næringslivet velger ikke å etablere seg i Fredrikstad fremfor andre kommuner. Det er befolkningen som øker, ikke arbeidsplassene. Fredrikstad er ikke alene om dette. Vi skal konkurrere med mange postindustrielle bykommuner innenlands og utenlands.

Venstre er et sosialliberalt parti og har alltid støttet sterke fellesskapsløsninger. Hjelp til dem som trenger det mest er fundamentalt, men det koster. Derfor må folk gis muligheter til å delta i arbeidslivet, skape seg sine egne arbeidsplasser eller skape bedrifter som gir andre jobb.

Gjennom dette får fellesskapet de skatteinntektene det trenger for å fordele til velferdsgodene. Næringsutvikling er derfor sentralt for å løse Fredrikstads utfordringer.

Men viser Arbeiderpartiets næringspolitikk egentlig veien fremover? Selv om noen gode enkelttiltak er gjort, mener Venstre at satsningene som til nå er lansert er utilstrekkelige for å ruste Fredrikstad fremover. Vi får få konkrete forslag på hvordan de tenker å løse problemene. Når Fredrikstad skal finne sin plass i et stort og kunnskapsbasert verdensmarked må en mer fundamental omstilling og satsning til.

Kan en kommune egentlig skape arbeidsplasser? Man kan selvsagt ansette enda flere i kommuneadministrasjonen, men dette er ikke med å utvide «kaka». Det er næringslivet som må gjøre jobben. Kommunens rolle er å gi bedrifter og gründere så gode rammebetingelser at de velger Fredrikstad fremfor andre steder. Da kan arbeidsplasser skapes, og nytenkning og utvikling skje. Hva mener vi må til:

Bedre rammebetingelser er fundamentalt, ikke minst for gründere i små og mellomstore bedrifter som vil etablere seg. Her burde man satset på regional utvikling som en kommunesammenslåing i Nedre Glomma-regionen. Det har Ap og andre stanset her lokalt.
Redusere eiendomsskatten for næringseiendom. Fredrikstad henter i dag ut maksimalt av hva vi kan herfra. Det er en viktig faktor for at bedrifter heller velger en annen kommune enn Fredrikstad.
Etablere et kraftfullt nærings- og innovasjonsselskap som gis midler og handlingsrom nok til å se helheten og tenke langsiktig. Det bør være mer frigjort fra den kommunale administrasjonen enn tilfelle med dagens næringsavdeling.
Satse på utdanning og kompetanseheving. Dette er det tunge og langsiktige løftet som må komme. For at Fredrikstad skal være rustet i vår moderne tidsalder, med stor global konkurranse og krav til kunnskap, må vi satse på skolen. Vi må være ambisiøse. En investering i Fredrikstad-skolen i dag vil gi viktige og avgjørende resultater for fremtidens by. Resultatene viser seg kanskje ikke i neste valgperiode, men vi kommer ikke utenom dette og da nytter det ikke å være tilfreds med å gjøre det «helt gjennomsnittlig».
Næringsplanen gir mange gode innspill og viser virkemidler, men mange av Arbeiderpartiets løsninger så langt virker for små og puslete og lite helhetlige når problemene er såpass fundamentale som de er. En næringsvert, en gratisferge og en ny vei er alle bra tiltak, men ikke tilstrekkelig til å modernisere og løfte Fredrikstad dit vi må.

Det finnes ingen enkel, quick fix-løsning på alt dette, selv om det kan høres sånn ut i valgkampen. Vi lover derfor ingen kjappe og enkle løsninger, men vi må tenke langsiktig. Den jobben må starte nå og vi er villige til å starte på den.

Amelia Aune, Per Elling Braseth-Ellingsen, Trond Svandal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**