Sildetomta og byutvikling

Gry Charlotte Ljøterud Andersen
Foto: Camilla Engene

Sildetomta har vært tema i mange år. Først var det kampen for å få siloen ned, nå handler det om å få ryddet opp så det ikke ser ut som en slagmark. For som flere har påpekt; dette er ankomsten til Kongsberg by og den bør være innbydende.

Venstre forventer at de som eier området nå straks tar grep og gjennomfører nødvendige oppryddingstiltak.

Men den virkelig viktige diskusjonen om Sildetomta ligger foran oss. Hvordan skal området bebygges? Og hva skal bebyggelsen brukes til? Dette er svært viktige byutviklingsspørsmål.

Det er tatt til orde for å bygge et signalbygg i 13-14 etasjer, mao. et bygg som blir en god del høyere enn den gamle siloen. Etter Venstres mening blir det helt feil. Bygningene her bør tilpasses Stortorgets byggehøyder med maks. 7 etasjer. Det må også være et krav at bygget får god arkitektur som kan bli et pluss for bybildet.

Det neste viktige spørsmålet er hva slags virksomhet byggene skal romme. Det er mange muligheter, men vi må ikke åpne for detaljhandel. Kontorer, leiligheter, hotell osv. vil derimot kunne styrke byen.

Kongsberg bør være en pulserende by med handel og liv i sentrumsgatene. Da gjelder det å finne balansen mellom størrelsen på kjøpesentrene tett på byen og den gamle bykjernen. Berjasenteret og Stortorget har gitt verdifulle supplement til handelstilbudet i byen. Men kjøpesentre tømmer lett bygatene, og det har de siste årene blitt for mange tomme butikklokaler på både Vestsida og Nymoen.

For at Kongsberg skal være en attraktiv og levende by, er det nå viktigere å legge til rette for handel i bykjernen på Vestsida og på Nymoen enn å få et nytt butikksenter på Sildetomta. Vi må unngå å gjøre Kongsberg til en såkalt “smultringby”, der sentrum dør mens virksomheten skjer i en stor eller liten sirkel rundt sentrum. Kongsberg har alle forutsetninger for å lykkes. Men vi må ha politisk mot til å si nei til utbyggingsprosjekter som ikke gagner byen som helhet.

Gry Charlotte Ljøterud Andersen
listekandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**