Tidlig innsats gjør en forskjell og gir likeverd

Foto: Stock photo © -art-siberia

Skole og barnehagetilbudet i Asker er godt for 80-85 prosent av våre barn og unge, men oppmerksomheten om de andre, 15 prosent er fortsatt for dårlig, tross egen Barne- og familieenhet og en styrket helsesøstertjenesten ved god hjelp fra Venstre. Asker må fortsatt styrke skolehelsetjenesten, gi aktivitetskort/ SFO til fritiden for barn med ulik pris og ansatte flere og kompetente lærere i skolen. Da kan mange flere barn mestre en vanskelig oppvekst og oppleve likeverd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Asker er en presskommune og det berører våre barns venner og klassemiljø, og det berører hele familier i forhold til økonomi, kultur og kompetanse. Barnehage og skole skal sammen med foreldrene klare dette, men vi vet at ca 15 prosent klarer det ikke. Slik har det vært i kommunen i flere år, og likevel har vi ikke hatt nok politisk styrke til å gi en stor nok forskjell til de barna/familiene som trenger, og når de trenger det.

I Castbergs ånd er Venstre opptatt av at en likeverdig barndom og oppvekst er svært avgjørende for den enkeltes muligheter innen utdanning og arbeidsliv. Tidlig innsats eller tidlig forskjell er å forebygge på beste måte for alle våre barn og unge, og i tillegg å ta tak i de utfordringene som kommer og støtte de som trenger ekstra innsats tidligst mulig. Dette har vi ikke vært gode nok på i Asker kommune. Vi er en vinner i forhold til andre kommuner innen økonomi, kompetanse, idrettsprestasjoner, kultur, ikt , biler og mat til overs, men vi vinner ikke priser innen rusomsorg (tross Varmestua), boligbygging for vanskeligstilte, ungdomsboliger, innen psykisk helse, innvandring og mobbefrie skoler.

Jeg gleder meg over gode skoleresultater innen grunnskole og det videregående løpet, og takker for stor innsats fra både elever og lærere, men jeg slår meg langt fra til ro med alle de som opplever en vanskelig skolehverdag pga mobbing, uten forskap, enkelte skolefag, hjemmesituasjonen, minoritet, økonomi og lite fritidsmuligheter. Venstre har fremmet flere tiltak i denne perioden, og kommunen har ikke løst slike oppgaver like raskt som andre prestisje prosjekter. Det må bli bedre.

Helt konkret må Asker fortsatt styrke skolehelsetjenesten, gi aktivitetskort/ SFO til fritiden for barn med ulik pris og å ansatte flere og kompetente lærere i skolen. Da kan mange flere barn mestre en vanskelig oppvekst, oppleve likeverd og ikke stigmatisering og evt spesialundervisning når tiden har løpt fra de. Asker kommune kan gjøre en tidlig forskjell, og det er svært positivt at vi får gratis kjernetid i barnehagen for 4 og 5 åringer fra familier med lavere inntekter og at flere innvandrere får god norskopplæring.

Vi skal vite hvem vi sender over til videregående skole, og snart til videre utdanning og arbeid.

 

Venstre gruppeleder og deltaker i Borgenutvalget,

Ingvild T. Vevatne

Ingvild Tautra Vevatne, Asker Venstre
Ingvild Tautra Vevatne, Asker Venstre

 

 

 

 

 

 

 

Innlegget sto på trykk i Budstikka 19. august 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**