Venstre vil satse mer på frivillighet i Kongsvinger (leserinnlegg Glåmdalen 20.08.15)

Kongsvinger har en rik kulturarv, fantastisk natur, flotte kulturlandskaper, og mange gode arenaer for utøvelse av kultur, idrett og friluftsliv. I kombinasjon med et rikt lags- og foreningsliv bidrar dette til at Kongsvinger er en god kommune å bo i.

Frivillige organisasjoner er en bærebjelke i det norske samfunnet. Det frivillige foreningslivet gir folk en lokal tilhørighet, verdifulle kunnskaper og ferdigheter. Venstre vil gi den frivillige sektoren i Kongsvinger vekstmuligheter og arbeide for at kommunen er en langsiktig og støttende partner der det trengs.

Venstre vil
· Styrke kommunens økonomiske støtte til frivillige organisasjoner.

· Tilby flere av kommunens lokaler til bruk av frivilligheten.

· Satse spesielt på frivillige organisasjoner for ungdom.

· Planlegge skolebygg for alternativ bruk etter ordinær skoletid, som møtelokaler for lag og foreninger, privatundervisning, idrett eller kulturaktivitet

Jørn-André Stenseth

1.kandidat Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**