Yngve Emil Melby Nykås

Yngve Emil Melby Nykås er vår 23. kandidat i år. Han er nyinnflytta i Stord og har budd her i 3 år. Han er 23 år, musikkstudent på HSH, og kjem opprinneleg frå Skien. Han er for tida i utviklingsfasen av sin nye nettbutikk, ved sida av studiene.

Yngve er veldig glad i born og dyr, mislikar sterkt forsøpling og me er veldig glade for å ha han med på lista til Stord Venstre.

Kvifor stemmer du Venstre?
– Jeg stemmer Venstre fordi jeg vil være med å gjøre busstilbudet bedre. Som student med helgejobb er det ikke alltid like lett når bussen går sjelden i helgene. Vi må gjøre Vikjo mer tilgjengelig for studenter uten bil ved å bedre kollektivtilbudet enda mer. Og som musiker er jeg opptatt av at det må være gode forhold for kunst og kultur på Stord, for her er det mange kreative folk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**