Inspirerende møte mellom Frøya og Hitra Venstre

Arvid Hammernes og Torfinn Stub
Ordførerkandidatene Arvid Hammernes på Frøya og Torfinn Stub på Hitra havner fort i gode samtaler, Foto: JGF

Onsdag kveld, 19.8., møttes venstrefolk fra Hitra og Frøya i kommunestyresalen på Sistranda for å diskutere saker og innspill i valgkampen. Det ble et konstruktivt, hyggelig og inspirerende møte!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstre på Frøya og Hitra

Venstre har tradisjonelt stått sterkt på Frøya og langt svakere på Hitra. Fra 2003 til 2011 hadde Venstre ingen representanter i kommunestyret på Hitra, mens Frøya Venstre hadde 4 og 5 representanter.

Så kom Audun Liland inn i kommunestyret på Hitra i 2011, og han har gjort godt arbeid og opparbeidd seg en posisjon i det politiske landskapet på Hitra.

Så får Hitra Venstre Torfinn Stub til å stille som førstekandidat på valglista for 2015!

Dermed stiller Hitra Venstre med en sterk utfordrer til Ole Haugen som ordfører på Hitra, slik Arvid Hammernes er en sterk utfordrer til Berit Flåmo som ordfører på Frøya!

Svikt i de kommunale tjenestene

En rekke tema ble drøftet på møtet, bl.a at Kommunebarometeret avslører at de kommunale tjenestene på en rekke viktige områder ikke holder mål. Det gjelder særlig Frøya, som i samlet vurdering havner på 360-plass blant landets 428 kommuner. Frøya skårer høyt på barnehage, Hitra høyt på eldreomsorg, men ellers må resultatene sies å være kritisk dårlige.

Spørsmål som nå må avklares, er: Hva skyldes de dårlige resultatene? Hvem har ansvaret for at det er slik? Hva må til for å rette opp forholda?

Forholdet mellom kommunene

Et annet viktig tema på møtet var forholdet mellom de to kommunene. Forholdet er ikke godt, og dessverre ser det for øyeblikket ut til å gå fra vondt til verre. Uansett hvordan det går med kommunereformen, så er viktig å ha et godt forhold mellom de to øykommunene. Men dette er noe de sittende ordførerne, Ole Haugen og Berit Flåmo, ikke får til. De har tydelig problemer med å snakke sammen!

Venstres to ordførerkandidater har ikke problemer med å snakke sammen. Det viste seg under møtet om onsdagen. Kjemien er svært god, begge er kunnskapsrike og har god innsikt i den kommunale verdenen, og begge er resultatorienterte.

Arvid og Torfinn

Øyregionen er ikke tjent med enda en periode med ordførere som ikke får til å snakke sammen. Arvid Hammernes og Torfinn Stub peker seg ut som det beste alternativet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**