Vår politikk er en helheltspolitikk

Politikk er prioritering. Politikk er å «ønske, ville og gjøre», men også tørre å si nei til noe for å få til noe annet. En bevisst og kontinuerlig økonomistyring er grunnlaget for å kunne opprettholde gode tjenester og sunn økonomi til det beste for alle bygdas innbyggere. Det er viktig at kommunen kan prioritere de viktigste tjenesteområdene, som er oppvekst, eldreomsorg, sosiale tjenester og helse.

Venstre viser evne og vilje til å ta ansvar over tid i Alvdal.

Les vårt partiprogram for 2015-2019

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**