Venstre inviterer til den store kulturdebatten i Tromsø

Tromsø bibliotek, wikipedia.org
Tromsø bibliotek
Tromsø bibliotek

Tromsø er kjent for å ha et mangfoldig og spennende kulturliv, der både små og store innbyggere og tilreisende gjennom hele året kan oppleve festivaler av ulike slag, konserter, teaterstykker, danseforestillinger, litteraturkvelder m.m.,

Tromsø Venstre ønsker å løfte fram temaet kultur – spesielt rettet mot det profesjonelle kulturlivet, dvs både frilansere og kulturinstitusjoner- i valgkampen og inviterer med dette alle politiske partier og innbyggerne til kulturdebatt 2.september kl 19 på Tromsø bibliotek og byarkiv. Her ønsker vi å rette fokus mot fremtidas kulturliv i byen.

Sentrale spørsmål vi ønsker å diskutere er:

– Hvilke behov har kulturaktørene selv og hvordan kan politikerne tilrettelegge for disse behovene?
– Hva ønsker politikerne for kulturlivet i Tromsø?
– Hvordan er vilkårene for frilanserne?
– Hvordan er vilkårene for de institusjonelle aktørene?
– Hvordan kan vi bedre tilrettelegge for at enda flere mennesker i ulike samfunnsgrupper skal kunne nyte godt av kulturlivet i Tromsø, både som aktører og publikum?

Ordstyrer : Arne-Wilhelm Theodorsen

4 innledere fra kulturlivet i Tromsø holder 5 minutters innlegg hver.

Mona Steffensen, daglig leder og produsent i Original Film as. Utvalgsleder for Nord-Norge, Virke Produsentforeningen.

Kjetil Andreassen, daglig leder Tromsø Musikkskole as, musikklærer, freelance musiker, produsent m.m.

Kari Helene Skog, daglig leder Skog Management, styreleder RadArt, prosjektleder FilmVerftet, festivalleder m.m.

Tor Lægreid. Direktør Nordnorsk Opera- og Symfoniorkester, tidligere styreleder i Hålogaland Teater

Vi inviterer samtlige partier til å stille med en representant hver. Også her er det 5 minutter med fokus på utfrodringer og hva man samlet bør gjøre i Tromsø, ikke hvor god man sjøl har vært eller hvor dårlig de andre har vært. Deretter åpner vi for publikum. Håper så mange som mulig vil komme og bidra til å løfte kulturpolitikken inn i valgkampen!

Gjerne meld deg på gjennom facebook-eventen vår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**