25.08: Møte i utvalg for næring, plan og miljø

Tirsdag 25.august er det møte i Utvalg for næring, plan og miljø. Møtet holdes på rådhuset i Sundet fra kl. 1800. Husk at møtet er åpent for publikum, ved personlig oppmøte. Se sakslisten her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstre er ikke representert i utvalget. Se oversikten over utvalgets medlemmer her.

FORSLAG TIL SAKSLISTE:

DS 15/22 (14/2643) Gbnr. 95/644 — Vedtak: Godkjenning av tiltak for oppføring av garasje – Godkjent Vis Vis
DS 15/23 (15/1166) Gbnr. 191/4 – Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av fjøs for sau – Godkjent Vis Vis
DS 15/24 (15/2072) Gbnr. 86/26 – Hasler – Dispensasjon for bygging i LNF-området Vis Vis
PS 15/50 (08/4132) Vedrørende oppheving av vedtak i sak 65/14, stenging av Langsetvegen Vis Vis
PS 15/51 (13/3636) Detaljreguleringsplan for Solstad, Styrivegen 88 m.fl., gnr. 10, bnr. 9, m.fl., Eidsvoll Vis Vis
PS 15/52 (14/668) Detaljreguleringsplan for Linnerudgården, Råholt – gbnr. 138/55 og 138/160 Vis Vis
PS 15/53 (06/266) Planid: 023718300 – Reguleringsplan – Langset sentrumsområde- endring av reguleringsplan Vis Vis
PS 15/54 (15/2481) Årsberetning for Eidsvoll viltnemnd 2014 Vis Vis
PS 15/55 (15/2483) Fastsettelse av fellingsavgifter for elg og hjort i 2015 Vis Vis
PS 15/56 (15/2493) Søknader om støtte til rådyrforing – begrensning av samlet utbetaling og delegering av søknadsbehandling Vis Vis
PS 15/57 (12/1189) Årsmelding 2014 for Vannområdet Hurdalvassdraget / Vorma Vis Vis
PS 15/58 (14/315) Høring Forslag til strategisk plan for skogbruket i Akershus og Oslo 2016-2019 Vis Vis
PS 15/59 (15/375) Gbnr. 10/15, 11/56 og 180 – Berte Styris veg – Bygging av veg, vann og avløp – Klage på avslag på søknad om ansvarsrett Vis Vis
PS 15/60 (15/375) Gbnr. 10/15, 11/56 og 180 – Berte Styris veg – Klage på rammetillatelse for anleggelse av veg, vann og avløp Vis Vis
PS 15/61 (14/3879) Gbnr. 160/7 – Klage på avslag på søknad om vesentlig terrenginngrep Vis Vis
PS 15/62 (15/1245) Gbnr. 95/109 – Søknad om tillatelse til oppføring av garasje – søknad om dispensasjon Vis Vis
PS 15/63 (15/1507) Søknad om konsesjon Holtjenn-, Brodshaug og Almeli skog, gbnr. 236/3, 238/2 og 239/5 i Eidsvoll. Søker: Tor Ola Wethal, Kløfta. Vis Vis
PS 15/64 (15/2476) Søknad om omdisponering på Sanner, gbnr. 172/25. Vis Vis
PS 15/65 (15/1935) Søknad om midlertidig omdisponeringstillatelse på Marienlyst, gbnr. 59/5. Søker: Tone Mette Wenger, Vis Vis
PS 15/66 (15/1934) Søknad om deling av Høgstun Røkholt, gbnr. 22/6. Søker: Ole Andreas Isager. Vis Vis
PS 15/67 (15/1642) Søknad om deling av Røkholt, gbnr. 22/1 i Eidsvoll. Søker: Nils Egil Søvde, Eidsvoll. Vis Vis
PS 15/68 (15/2169) Søknad om fradeling av hyttetomt på Stigersand, gbnr. 251/2 i Eidsvoll. Søkere: Jette og Espen Wiik Stigersand, Feiring. Vis Vis
PS 15/69 () Eventuelt Vis Vis
RS 15/21 (15/1020) Gbnr.15/130 Vedtak – Søknad om tillatelse til fradeling – Godkjent m/vilkår Vis Vis
RS 15/22 (15/1035) Gbnr.17/69 – Vedtak – Søknad om tillatelse til fradeling – Godkjent m/vilkår Vis Vis
RS 15/23 (15/889) Gbnr.127/13 -Vedtak – Søknad om tillatelse til fradeling – Godkjent m/vilkår Vis Vis
RS 15/24 (15/1366) Gbnr.17/250 – Vedtak – Søknad om dispensasjon og tillatelse til fradeling – Godkjent m/vilkår Vis Vis
RS 15/25 (14/2717) Gbnr.96/43 – Vedtak Søknad om tillatelse til fradeling – Godkjent Vis Vis
RS 15/26 (14/2878) Gbnr.96/64 – Vedtak – Søknad om tillatelse til fradeling – Godkjent m/vilkår Vis Vis
RS 15/27 (15/1985) Gbnr. 143/3, 145/1 – Vedtak – Søknad om dispensasjon og tillatelse til fradeling – Godkjent m/vilkår Vis Vis
RS 15/28 (11/985) Protokoll fra møtet i Eidsvoll viltnemnd 28.5.2015 Vis Vis
RS 15/29 (15/1747) Gbnr.92/213 – Vedtak – Søknad om fradeling av boligtomt – Godkjent m/vilkår. Vis Vis
RS 15/30 (15/2085) Gnr.95/234 – Vedtak – Søknad om tillatelse til fradeling – Godkjent m/vilkår Vis Vis
RS 15/31 (15/1566) Gbnr.95/305,95/306 – Vedtak – Søknad om tillatelse til fradeling – Godkjent m/vilkår Vis Vis
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**