Natt og dag i Tromsskolen

Jan Fjellstad
Jan Fjellstad , (Foto: SIlje E. Garshol)

 

Vi husker november 2013: Opprør og fortvilelse. Fylkesrådet Svensgaard hadde foreslått å legge ned seks skolesteder og sentralisere flere tilbud. Kun 12 dagers høring. Venstre innkalte straks sine tillits- og folkevalgte til ekstraordinært møte og varslet forslag om utsettelse.

I desember 2013 møtte både folk og dyr foran Fylkeshuset for å protestere. Securitas innkalt. Store avisoverskrifter, fortvilte elever, raseri. Men et nytt flertall i fylkestinget satte som mål å bevare alle skolestedene og tilpasse ny bærekraftig tilbudsstruktur. Fylkesrådet Fusdahl ble utnevnt på nyåret. Roar Sollied fra Venstre ble fylkesråd for utdanning og fikk skoleutfordringen. Han hadde fått med seg ca 30 mill for å forlenge gjeldende tilbudsstruktur i 2014.

Til mars 2014 forberedte Sollied salg av Sikkerhetssentret, blant annet for å stoppe underskudd som gikk ut over skolens driftsbudsjett, men også for å sikre sterkere kommersiell drift.

I juni 2014 lysnet det. Da la Sollied fram ei sak, der skolestedene faktisk var bevart og tilbudene tilpasset økonomien gjennom tilbudsjustering for høsten 2014 og rullering for 2015. Utrolig nok for de fleste!

På slutten av året hadde Utdanning et mindreforbruk som omtrent tilsvarte ekstrabeløpet som var tilført. Uten nedleggelser av skolested.

I juni 2015 la Sollied fram landets første Fylkestingsmelding om fag- og yrkesopplæringen. Etter en god prosess og lang høring. Med tittelen Samspill for økt gjennomføring tok han dermed fatt i de to viktigste utfordringene: Frafall og yrkesfag. Han utvidet reportoaret for gjennomføring og formidling av lærekontrakter, og fikk på plass Elev- og lærlingombud med utvidet mandat til å motvirke mobbing i skolen. Det er blitt ro til å tenke kvalitet og smartere løsninger for å møte elevnedgangen.

September 2015 kommer, og du vil kunne avgjøre om Tromsskolen skal fortsette på kursen som nå er lagt. Jeg har gjennom Venstres fylkesstyre, fylkestingets kontrollutvalg, som varaordfører og med verv i Bjarkøyforbindelsene fått følge Fylkesrådets arbeid ganske nært. Prosjektene Bjarkøy- og Langsund går mot realisering, for øvrig godt ledet av fylkesråd Prestbakmo. Tre nye skolebygg er i rute, pluss to under ombygging. Forskjellen på høsten 2013 og høsten 2015 er som natt og dag.

-Godt valg!

Av Jan Fjellstad, Venstrekandidat til fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**