Usaklig fra Vikna Arbeiderparti!

Olga Marken

Arbeiderpartiet hevder et leserinnlegg at Venstre har privatiseringsiver for skolen i Vikna. Dette er en ubegrunnet påstand. -Venstre mener grunnskolen i Vikna er kommunens viktigste oppgave og vil prioritere å styrke skolen både i Rørvik og på Austafjord, sier Bjørn Ola Holm som er Venstres ordførerkandidat.

Etter 12 år ved roret i Vikna sammen med SP, SV og Krf har ikke AP klart å styrke skolen. Rapporter og resultater viser at det nå må tas et løft. Vi tviler ikke på Aps vilje, men etter 12 har tviler vi på evnen.

Næringslivet er i rivende utvikling. Det er skapt mange kompetansearbeidsplasser som trenger arbeidsomme og dyktige medarbeidere for å hevde seg i konkurransen. Derfor trenger Vikna en langt mer offensiv skolesatsing.

Barnehagene legger grunnlaget for en god skolegang. Skal skolen bli god må barnehagene være gode. Ca 70 % av ungene i Vikna går i private barnehager. Det meget gode barnehagetilbudet i Vikna har vært en viktig bidragsyter til framgangen på Vikna. Dette tilbudet består på grunn av dyktige drivere som står på for å gi barna et godt tilbud. Deres største utfordring for å utvikle seg har vært kommunens uvilje til å gi barnehagene en forutsigbar økonomi. AP har ikke klart å løse denne floken de siste fire årene. Det kan skyldes at de ikke liker private løsninger. De ville helst hatt alle ungene i den kommunale barnehagen, eller stått i kø utenfor hvis det ikke var plass. Ennå er det stor uenighet om oppgjøret fra kommunen til barnehagene for årene 2011, 2012 og 2013. Det er uholdbart og skaper stor usikkerhet rundt barnehagetilbudet i Rørvik.

Venstre vil være tettere på skolen for å skape utvikling. Vi vil kreve at både rådmann og oppvekstsjef bryr seg mer om skolen enn de gjør i dag. Rektor ved den store Rørvikskolen må gis mer tid til lærerne. Vi vil følge opp Regjeringens politikk slik at lærerne får mer etterutdanning. Lærernes tidsbruk til rapportering og dokumentasjon skal reduseres slik at de får mer tid sammen med elevene. Gjennom god rekruttering skal Vikna tiltrekke seg gode og godt utdannede lærere av begge kjønn. Vi vil ha mer læring og mestring i Skolefritidsordningen. Ingen av disse tiltakene koster mye penger, men vil kreve mer politisk oppfølging. Det vil Venstre prioritere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**