Vestfold Venstre er garantisten for bymiljøavtale til Vestfoldbyene

Foto: Per Martin Berg

– Nok en gang svikter den sittende regjeringen Vestfoldbyene.

– Ap leverte ikke bymiljøavtale for Vestfold i posisjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– Venstre er partiet som faktisk kan sikre at Vestfold-byene med Tønsberg i spissen endelig kan få en bymiljøavtale som styrker kollektivtrafikken. Avtale med staten om bymiljøavtale er avgjørende i utviklingen av fremtidige transportløsninger i Tønsberg-regionen, sier Kåre Pettersen, Venstres fylkesordførerkandidat og leder i fylkeskommunen hovedutvalg for areal og samferdsel. Han understreker at en fremtidig transportløsning i Tønsberg-regionen må omfatte både en kraftig styrking av kollektivtrafikken og nye veiløsninger.

– Venstre vil ha en nøkkelrolle når Stortinget behandler nasjonal transportplan. Da vil et av Venstres krav være at Vestfold-byene skal innlemmes i ordningen med bymiljøavtale, slik at vi kan utvikle et enda bedre busstilbud. Jeg er meget glad for at Venstres leder Trine Skei Grande er så klar i støtten til Vestfold Venstre. Under hennes besøk i Vestfold fredag 21. aug. hadde vi en grundig gjennomgang av saken, understreker Kåre Pettersen. Han viser til at Venstre vil kunne samarbeide med både regjeringspartiene og Arbeiderpartiet om å sikre bymiljøavtale for Vestfold.

Det er positivt at representanter for Arbeiderpartiet nå vil innlemme Vestfold-byene i ordningen med bymiljøavtale. Ap, SV og Sp bærer et tungt ansvar for at de gjennom hele åtte år med flertallsregjering ikke maktet å innfri Vestfolds rimelig krav.

Februar neste år legger regjeringen fram sitt forslag til ny nasjonal transportplan for perioden 2018-2027. I dette omfattende dokumentet legges premissene for samferdselssatsingen de neste ti år. Her inngår også den viktige satsingen på de store byområdenes utfordringer med tanke på transport. Det er bred enighet i det politiske miljøet at veksten i trafikken skal tas med gange, sykkel og kollektiv. Transportetatene ønsker en slik satsing da de ser at det gir mest tilbake for hver investert krone.

9 nye byområder ble foreslått tatt inn i NTP-perioden 2014-2023. Den gangen ble Vestfold-byene foreslått tatt inn. Men den rødgrønne regjeringen fulgte aldri opp transportetatenes ønsker for Vestfold da de vedtok planen. Derimot kom våre nabofylker inn med Buskerudbyen, Grenland og nedre Glommaregionen. Med bymiljøavtaler får de aktuelle fylkeskommunene et betydelig antall statlige millioner kroner til utvikling av et bedre kollektivtilbud i disse byregionene.

Nå er det igjen tid for ny transportplan. Og på nytt har de fire transportetatene i Norge foreslått å ta inn Vestfold-byene Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Igjen kan vi i Vestfold ane en ny stor skuffelse fra regjeringen. Denne gangen er fargen blå/blå.

Fra Samferdselsdepartementet kom meldingen i mai i år om at det ikke var ønskelig å ta inn nye byområder i ordningen med bymiljøavtaler i neste planperiode fra 2018. Igjen ser vi at Vestfold settes under streken.

Venstre utgjør ikke en del av regjeringen, hverken nå eller ved forrige korsvei. FrP/H-regjeringen har ikke flertall på Stortinget. Dersom alle øvrige partier, inklusive AP, virkelig vil løfte fram satsingen på en bærekraftig samferdselspolitikk, ja da bør muligheten være her når ny nasjonal transportplan skal vedtas på Stortinget 1. halvår 2017.

Fra Vestfold Venstre har vi allerede signalisert til våre folk på Stortinget, at tiden nå er kommet for at Vestfold får ta del i de milliardene andre byområder kan benytte til bl.a. kollektivsatsing. Den grove forskjellsbehandlingen av Vestfold-byene kan ikke lenger fortsette.

Kåre Pettersen
Kåre Pettersen, 1. kandidat Vestfold Venstre
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**