Å skape en livlig skolehverdag

Mari Lund Eide, Silje Lepsøy

I Venstres program for lokalvalget 2015 satser vi på skole som en av våre viktigste saker. Blant annet ønsker vi høyere bevilgning til ansettelse av flere spesialpedagoger i skolen for å styrke tilpasset opplæring, samt ansette en sosiallærer i skolen som skal frigjøre faglærerne fra mange kompliserte arbeidsoppgaver.

I forrige uke skrev nestleder og 2.kandidat, Glenn Erik Haugland at vi ønsker å gå i bresjen som kulturpartiet i Os. Dette ønsker vi også å være i utformingen av kulturpolitikken i skolene. Kultur er og bør være en viktig del av barn og unges utdannelse og utvikling. I en artikkel i Verdens Gang kom det nylig frem at norske barn kjeder seg på skolen. Forskere forklarte dette med at skolehverdagen føles repetitiv for barna. En skolehverdag preget av musikk, sport, dans og kunst har stor verdi for elever, og kan bidra til å motarbeide kjedsomhetsproblematikken. Forskning og faglitteratur har også vist at elevers arbeid med estetiske fag også styrker barn og unges motivasjon i teoretiske fag.

Skolene og nærmiljøet bør derfor anerkjenne viktigheten av gode kulturtilbud. Musikk, sport, dans og kunst er ekte og livlig. Skolen bør ta kreativ utfoldelse på alvor, og oppmuntre barn og ungdom til å skape, trene og leke. En slik omfavnelse skaper glade og kreative barn.

Skolen er til for å lære, men skolegang er mer enn teori, det er en dannelsearena der kultur kommer frem som en viktig komponent for å skape og opprettholde skoleglede. Skolen skal ikke være en isolert del av elevers hverdag, men inkludere, og bygge broer til en rekke aspekter av elevers liv. Os-skolene bør derfor få muligheten til å gå i bresjen som kulturskoler. En slik satsning kan vise direkte positive læringsresultater, og ikke minst knytte elevene tettere – både til hverandre og skolesystemet. Kultur i regi av skolene skaper også en tilhørighet og stolthet, både til skolen og nærmiljøet. I tillegg får flere elever sjansen til å dyrke, og forbedre talenter og egenskaper.

Os Venstre ønsker derfor å styrke kulturtilbudene i regi av skolene, slik at alle barn får en variert og kreativ skoledag. Å gå på Os-skolene skal føles ekte og nyttig, og å bevare og styrke kulturtilbudet er derfor essensielt for elevene våre.

Mari Lund Eide

3. kandidat

Os Venstre

Les Os Venstre sitt program her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**