Godt poeng Kathrine

Foto: Stein Brekk

Kathrine Haugen, 1. kandidat for KRF ved kommunevalget i september, setter i BA lørdag 22. august søkelyset på politikernes skolefaglige kompetanse. Det er bra, og vi er hjertens enige i tema og problemstilling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Brønnøy Venstre har barnehage, skole og oppvekst som en av våre hjertesaker. Vi støtter fullt ut Haugens ønske om en kompetanseheving av politikere som skal tre sammen i et nytt kommunestyre til høsten. Samtidig ønsker vi å påpeke at nettopp den kompetansen Haugen etterlyser finnes i Brønnøy Venstres liste til kommunevalget. Vi har folk med barnehagefaglig kompetanse, skoleeierkompetanse, skoleledererfaring, grunnskoleerfaring, spesialpedagogisk kompetanse og kompetanse fra videregående skole.

For Brønnøy Venstre er det viktig å synliggjøre kompetansen i handling, og pedagoger vil nok være enige med oss i at en kan ta utgangspunkt i Fullans systemtenkning, Hatties prinsipper for god læring, Nordahls vurderinger av effektfulle metoder og pedagogisk utviklingsarbeid forøvrig.

Avslutningsvis vil vi si oss enige med Haugen i at god skole ikke nødvendigvis oppstår ved å diskutere ditt og datt som skjedde for ti år siden. God skole oppstår i hovedsak gjennom prosesser forankret i kunnskap om undervisning, utvikling og forskning. Den kunnskapen innehar mannskapet til Brønnøy Venstre. Godt valg.

Per Martin Orvik
Listekandidat
Brønnøy Venstre

Innlegget stod på trykk i Brønnøysunds Avis tirsdag 25. august 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**