Lokaldemokratiet i Sunndal

Venstre mener lokaldemokratiet er viktig. Under gjengis et leserinnlegg som setter lokaldemokratiet i Sunndal under lupen.

LOKALDEMOKRATIET, FUNGERER DET?

Mildrif Politisk makt skal komme nedenfra heter det i ett av Venstres liberale prinsipper. Dette gjør at Venstre hegner om lokaldemokratiet.

Ei forutsetning for lokaldemokratiet er at vi har gode systemer for hvordan politiske saker skal behandles i ulike organer med folkevalgte; kommunestyrer, diverse utvalg og råd. Dette systemet har vi i Norge, men det er ingen garanti for et godt lokaldemokrati.

Når et parti har reint flertall i en kommune, er det en risiko for at lokaldemokratiet i praksis svekkes. Når storpartiet har bestemt seg, blir utfallet av en sak slik det ønsker. Sånn må det jo bli når flertallet bestemmer. Men det er stor forskjell på å vise maktarroganse og å invitere til debatt. Maktarroganse ses når saker blir avgjort i aviser og sosiale nettfora før de har vært oppe til politisk behandling. Da oppstår det en risiko for at de øvrige partiene blir passive. Dette gjelder både mindre samarbeidende partier og partier i opposisjon. De gode løsningene kommer heller fram i meningsutvekslinger preget av likeverd og respekt.

Avisene, «den fjerde statsmakt»gir de et balansert syn på politikken i kommunen? Hvis ikke, hvordan får innbyggerne da en objektiv presentasjon av behandlingen av saker i kommunestyre og utvalg, så lenge de sjøl ikke har vært til stede?

I møteprotokollene gjengis sjølve saksframlegget, eventuelle tilleggs- eller endringsforslag og stemmeutfallet. Hvordan meningsutvekslingen var, kommer ikke fram, og man kan heller ikke se hvem som stemte for og imot.
Sunndal Venstre ser derfor positivt på eventuelle nettoverførte kommunestyremøter, det vil være et bidrag til å styrke lokaldemokratiet.

Sunndal Venstre vil også i kommende valgperiode arbeide for at lokaldemokratiet skal fungere godt.

Mildrid Solli

Sunndal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**