Misnøye i Østre Toten?

Foto: Helga Feste Hunter

Det er alltid mest bekvemt å sitte i opposisjon. Det virker som om ordførerkandidat Guri Bråthen har glemt at hun og Arbeiderpartiet også har vært delaktige i å fatte politiske vedtak som har ført til misnøye blant innbyggerne i Østre Toten de siste 4 årene. Hvilke vedtak har Arbeiderpartiet kommet med i denne perioden som skulle tilsi at det er på tide med et politisk skifte?

Østre Toten Venstre har gjentatte ganger etterlyst langsiktig og strategisk planlegging. Det er ikke mulig å drive god lokalpolitikk hvor det eneste fokuset skal være å jobbe fra budsjettår til budsjettår i et kortsiktig perspektiv. Venstre mener at kommunen i mye større grad skal tenke politikk, og at det skal gjenspeiles i kommuneplanverket. Vi forventer at kommuneadministrasjonen skal være mere aktive bidragsytere for å oppnå næringsutvikling og innovasjon i kommunen og regionen vi tilhører. Det er politikerne som skal fatte beslutninger og legge til rette slik at dette skal være mulig.

Det er ikke tvil om at det alltid har vært og skal være politikere som fatter vedtak og bestemmer.

Østre Toten har hatt og har store økonomiske utfordringer – spørsmålet er hva skal vi gjøre for å rette opp dette? Det er ikke nødvendigvis et politisk skifte Østre Toten trenger: Vi trenger tydeligere politikere som stiller klare krav og tar ansvar!

Dag Løken

3. kandidat for Østre Toten Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**