Venstres leder besøkte Europas råeste plusshus

Foto: Per Martin Berg

Venstres leder Trine Skei Grande og Vestfold Venstres fylkesordførerkandidat Kåre Pettersen har vært på befaring i det unike Multikomfort-huset på Ringdalskogen i Larvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Plusshuset er en høyteknologisk bolig som produserer energi til eget bruk og i tillegg har et energioverskudd. Energien hentes fra solen, grunnvann og gjenvinning av energien fra avløpsvann.

Multikomfort-huset er utviklet av Brødrene Dahl og Optimera i samarbeid med ZEB (Zero Emission Buildings) og er tegnet av arkitektkontoret Snøhetta. Huset brukes til å demonstrere hvordan man kan bygge plusshus med integrerte bærekraftige løsninger.

Multikomforthuset
f.v.: Halvor Kråkenes (Optimera), Trine Skei Grande, Harald Amundsen (Brødrene Dahl)

– Utvikling og produksjon av fremtidens miljøvennlige boliger i Norge er et meget godt eksempel på grønn verdiskaping. Plusshuset på Ringdalskogen viser at fremtidsrettet teknologi gir både svært gode miljøresultater og muligheter for fremtidig verdiskaping. Vi må utvikle kompetanse hos fagfolk og bevissthet hos boligeiere og kjøpere om de grønne mulighetene som nå foreligger, sier Venstres leder Trine Skei Grande og 1. kandidat Kåre Pettersen. De legger til at utfordringen er å finne mekanismer som gjør det lønnsomt å investere i energi- og klimatiltak i egen bolig. Det er behov for ordninger som på en bedre måte kan stimulere til grønne valg i bygging og oppvarming av fremtidens boliger.

– Hensikten med Trine Skei Grandes besøk var å drøfte hvordan vi kan legge til rette for utvikling av kompetanse og industriell utvikling på dette området, sier Venstres fylkesordførerkandidat Kåre Pettersen. Han understreker at grønn verdiskaping kan bli en av de største næringsgrenene i Norge og Vestfold dersom vi satser systematisk på utvalgte bransjer.

Multikomforthuset Ifølge Pettersen krever omlegging til grønn verdiskaping kompetanse, kreativitet, tilgang på kapital og gode virkemidler fra blant andre Innovasjon Norge, som er det offentliges viktigste verktøy for støtte til små og mellomstore bedrifter.

– Venstre har vært og vil være en sterk pådriver for at Innovasjon Norges støtteordninger styrkes innenfor grønne næringer som miljøteknologi, skogsindustri, bioøkonomi og marin teknologi. Venstre vil prioritere miljø- og klimateknologi ved fordeling av støtte til innovasjon og nyskaping (Innovasjon Norge). Multikomfort-huset på Ringdalskogen viser at Norge kan være ledende i gjennomføringen av det grønne skiftet, fremholder Pettersen.

Som én av seks bygninger er Multikomfort-huset i Larvik nominert til den internasjonale arkitekturprisen WAN Sustainable Buildings 2015. Prisen går til byggeprosjekter som er bærekraftige uten å gå på kompromiss med godt design. Med Multikomfort-huset ønsker Optimera og Brødrene Dahl å inspirere VVS-installatører, byggmestere, entreprenører og boligprodusenter til å bygge og rehabilitere miljøvennlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**