Et grønt næringsliv

Om neste generasjon skal ha et like trygt og godt arbeidsmarked som oss, må vi legge til rette for dem som vil skape nye arbeidsplasser nå.

I en tid hvor både teknologi og samfunn endrer seg raskt, er det viktigere enn noen gang å slippe til mange kreative og engasjerte hoder for å finne de gode ideene.

Inderøy Venstre vil være pådriver for at kommunen er et attraktivt sted å etablere nye arbeidsplasser gjennom næringsutviklingsarbeid og arealplanlegging. Nytt industriområde på Lensmyra er ett eksempel. Andre eksempler er bredbåndsutbygging slik at dette ikke er et hinder for å etablere småbedrifter i grendene, for eksempel tilleggsnæring på en gård.

Særlig for dagens unge er det viktig med godt bredbånd for å delta i samfunnet. Inderøy Venstre vil fortsette å være pådriver for bredbåndsutbygging slik at alle grendene får et tilfredsstillende bredbånd. Dersom de prosjektene som er planlagt nå ikke viser seg kommersielt gjennomførbare, vil Inderøy Venstre jobbe for andre løsninger.

Inderøy Venstre vil:

  • sikre bredbåndsdekning i alle grender, og fiber der det er mulig
  • jobbe aktivt for tilrettelegging av lokaler for småbedrifter
  • bidra til at reiselivsnæringen i kommunen får videreutvikle seg
  • fase inn lokal mat fra næringslivet i Inderøy i kommunale helse- og omsorgsboliger
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**