Fra pleiekultur til fokus på forebygging

Foto: colourbox.com

I dagens kommunestyremøte var en av sakene som ble behandlet analysen fra PwC som vurderte helse- og omsorgssektoren i Harstad, økonomien sett ift andre kommuner, og hvordan omsorgssektoren vår er satt sammen. Saken skal senere lede fram til en omstillingsplan for hvordan vi bedre kan bruke pengene våre for å få mest mulig helse og velferd igjen for dem. Maria Serafia Fjellstad trakk fram at også PwC vektla mer forebyggende helsetjenester, og var ærlig på at hun var skuffet over mangelen på dybde i analysene fra PwC. Her er innlegget fra dagens kommunestyremøte:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

” I rapporten beskriver PwC at Harstad bør gå fra “pleiekultur” til økt fokus på forebyggende helsetjenester, og det er som musikk i mine Venstre-ører. Harstad Venstre har i kommunestyret de siste årene vært partiet som alltid fronter forebyggende helsearbeid. Å investere i framtida betyr vunnet funksjon, vunne leveår, vunnet helse, og kan også bety reduserte kostnader i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Vi opplever at den utviklingen vi har sett de siste fire årene med både hverdagsrehabilitering og dagsenterdrift viser at vi er på vei dit vi blir anbefalt; men vi kan bli enda mer offensive i satsningen nettopp her. Det nevnes også feltet velferdsteknologi; og her har vi mye upløyd mark – hvor rapporten bør være til inspirasjon for å ta tak.

Når det er sagt er jeg skuffet over dybden i PWCs analyser. Det er å trø på grunna når de konkluderer med at flere bør jobbe heltid, uten å komme med et eneste forslag om hvordan turnusene da kan organiseres. Det er å trø på grunna når de sier at forebygging og hverdagsrehabilitering er bra; uten å gå i dybden på hva mer og hvilke tiltak de vil foreslå. De beskriver at vi i finansieringsmodellen vår tar for lite høyde for tid til rapportering og dokumentasjon, og at vi relativt sett har vi svært mye HMS-tid – dette er to mer konkrete innspill til endring – og med det lettere å ta med seg til neste fase.

For å utvikle oss er det to nyttige tilnærminger, og jeg tror begge bør brukes

  • Vi trenger å bli sett i kortene utenfra
  • Vi trenger at de som kjenner hvor skoen trykker sier fra

Rapporten er derfor nyttig; men vi må på veien videre også lytte mer til de som har skoene på; brukere, pårørende og de som arbeider i kommunen.”

 

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**