Grønne valg i Harstad

Venstre vil gjøre det enklere å ta grønne valg. Gruppeleder Tove Hofstad oppfordrer liunger til å komme med innspill til gode klimatiltak og bidra til det grønne skiftet., Illustrasjon: Samfunnslaboratoriet

Å bevare natur og miljø handler mye om de små og store valgene vi tar hver eneste dag – om vi skal ta bil eller sykkel til jobben, hva slags mat vi skal spise og hvordan vi varmer opp hjemmene våre og behandler avfallet vårt. Hver eneste dag tar vi valg som har konsekvenser for miljøet. Det er ikke alltid så enkelt å ta med miljø i vurderingen i alle disse valgene, og ofte er det heller ikke lett å vite hva som er det grønneste alternativet. Slik er det også når det kommer til valget og valgkamp; hvilket parti bidrar til de beste løsningene for miljøet? Maria Serafia Fjellstad og Even Aronsen beskriver Harstad Venstres miljøpolitikk:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstre har i år grønn byutvikling som slagordet for vår valgkamp. Vi ønsker et grønnere sentrum med tilgang til sollys, ren luft, grøntarealer og utsyn til havet, og mener fortetting og bedre utnyttelse av ubrukt bebyggelse er viktigere virkemidler fremfor utfylling. Vi må satse på kollektivtransport, og vet at effekten er størst om det også kombineres med ulike trafikkreduserende tiltak. Samtidig må vi satse på mer bruk av sykkel. Transportøkonomisk institutt har beregnet at dersom 100 000 flere sykler til jobb, vil samfunnet spare 3 milliarder kroner i året. Harstad Venstre mener et aktivt frilutsliv er både positivt for byen og for folkehelsa. Alle skal ha mulighet til å oppleve naturen, til å ferdes fritt og til å høste av naturens overskudd. En annen viktig bjelke i miljøarbeidet er bedre utnyttelse av avfall som resurrs, samtidig som utslipp av klimagasser og miljøgifter minimeres. Vi har satt fokus på dette i kommunestyret, og vil jobbe videre med temaet. Dette er noen av miljøsakene Venstre lokalt jobber for, samtidig som partiet nasjonalt er garantien for at det ikke er oljeboring i Lofoten Vesterålen og Senja samt andre sårbare områder.

Mange av miljøsakene over vil du kjenne igjen fra også andre partier. Forskjellen er dermed kanskje små; men viktige. Venstre er opptatt av at vi ikke skal være et barrikadeparti, men at vi skal få gjennomslag for de viktige miljøsakene. Vi er opptatte av å ikke bare ha meninger, men finne virkemidlene som trengs for å oppnå resultater. Vi vil omstille Norge til å bli grønnere, men det må skje uten at vi raserer velferden. Derfor har vi en helhetlig politikk, som forener frihet for den enkelte med ansvaret for hverandre. Vi forstår at det må være en sammenheng mellom politikken for skole, småbedrifter, næring, energi, samferdsel og mye mer for at man skal få til det grønne skiftet. Det er bare ved å gjøre det enklere for folk flest å ta grønne valg, at vi kan nå målet. Derfor er det Venstres stemmeseddel du som miljøvelger skal finne fram i år.
Maria Serafia Fjellstad, ordførerkandidat Harstad Venstre

Even Aronsen, tredjekandidat Harstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**