En trylleformel for god skole?

Larvik Venstre

Jeg skulle gjerne hatt en trylleformel for gode skoleresultater, for at barn trives på skolen og ikke utsettes for mobbing. Likeledes en trylleformel for at elever fullfører på alle nivåer – og at alle ungdommene til slutt kommer ut i arbeidslivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder å bruke penger på utdanning. Det anslås at det er brukt mer enn 3,3 milliarder kroner på tiltak for å hindre frafall. Til tross for dette, er andelen som fullfører videregående skole, uendret de siste 20 år. 3 av 10 klarer ikke å fullføre. Noe må gjøres!

I Vestfold-skolen implementeres nå en plan og et handlingsprogram for et helhetlig opplæringsløp. Venstre har støttet dette hele veien og har stor tiltro til at vi skal få et forbedret opplæringsløp. Formålet er å sikre god kvalitet og sammenheng i hele opplæringsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og ut i arbeidslivet. En viktig forbedring vil være overgangene mellom barnehage og grunnskole, mellom grunnskole og videregående opplæring, og samarbeid om overgang fra skole til opplæring i bedrift for elever, lærlinger og lærekandidater.

Alle partier vil det beste for skolen. De mener samtidig at deres egen skolepolitikk er best. Etter Venstres mening er hovedoppgaven i skolen å sørge for at alle barn får utvikle sitt potensial, og får tilegnet seg den kunnskapen de trenger. Elever skal ses, oppmuntres og få tilpasset undervisning. Gode lærere med tid til elevene er nøkkelen til en god skole.

Venstre mener det er viktig å fange opp så tidlig som mulig, de som er i fare for å falle utenfor. Vi vil styrke de støttefunksjonene barn kan trenge i hverdagen, som helsesøstre, barnepsykologer og spesialpedagoger. Vi vil løfte de med det dårligste utgangspunktet, samtidig som vi vil sørge for at også de sterkeste elevene får tilstrekkelige utfordringer.

Kunnskap er den beste veien til like muligheter for alle i vårt samfunn. Veien til et godt liv starter med en god skole. Jeg erkjenner at en trylleformel for en god skole er vanskelig å oppfinne. Venstres løsninger bringer oss et stykke på vei. Men vi bør alle erkjenne at det er nødvendig med nye løsninger. Kanskje også løsninger ingen av oss til nå har sett.

Karin S. Frøyd
Karin S. Frøyd Fylkestingskandidat Vestfold Venstre
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**