Kommunesammenslåing

Foto: Venstre
Vi er for en Tjøme Nøtterøy (TN) løsning.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Tjøme alene vil på litt sikt få store problemer med kapasitet og god nok faglig kompetanse i administrasjon. En litt større kommune gir også flere personer som er villige til, og interessert i, å stille som politikere. Det tror vi det er behov for.

TNT ønsker vi ikke da det vil plassere Tjøme i et kommunestyre av ca 40 personer hvor 2 – 3 kommer fra Tjøme. Det meste av sakene vil også dreie seg om bysaker. Tønsberg har utfordringer med knappe arealer og ønsker en sammenslåing med Nøtterøy og Tjøme for å få tilgang til arealer. Vi ønsker ikke at Tønsberg by skal bestemme hvordan vi skal disponere våre arealer her på Tjøme.

Nøtterøy er en mer lik kommune med bolig og hytter, landbruk, kulturlandskap, og masse flott natur med lang kystlinje med mye holmer og skjær. Vi deler også Færder Nasjonalpark. I en TN kommune vil Tjøme ha en langt større representasjon og politisk dagsorden vil være veldig lik den vi har i dag. Skulle vi ende opp med Tjøme alene nå er vi overbevist om at vi vil ble presset med i et samarbeid senere enten ved at statens økonomiske virkemidler gjør det nødvendig eller ved at det gjennomføres en sentralt styrt reform. Sentralt har både Høyre og Ap signalisert at dette kan være aktuelt. Så vi tror en Tjøme alene løsning kun er en utsettelse av en TNT løsning hvor vi ikke har regien. TN vil bli en stor nok kommune til at den ikke vil bli fanget av «tvangsreform». TN vil og bli en samlet og slagkraftig enhet i spørsmålet om ny fastlandsforbindelse. Alternativ til en sammenslåing med Nøtterøy er stadig mer interkommunalt samarbeid eller kjøp av tjenester. Det gir oss mindre politisk styring. Interkommunalt samarbeid gir et demokratiunderskudd på de sakene det samarbeides om.

Det som skjer etter valget er at kommunestyret skal bestemme om og i så fall hvem vi skal innlede forhandlinger med. Deretter skal forhandlingsresultatet legges frem for kommunestyret som fatter endelig vedtak. Det er viktig å holde fast på det – kommunestyret bestemmer. Så har vi en folkeavstemming Venstre har vært motstander av hele tiden. Vi har vært tydelig på hva vi ønsker og så kan velgere stemme på oss om de er enig. Høyre ønsker TNT, Ap ønsker Tjøme alene. Ønsker du TN og tar sjansen på å la Høyre eller Ap forhandle frem den løsningen dersom folkeavstemmingen gir flertall for TN?

Vi tror de som da skal gjøre den jobben må ha TN som et mål. Forhandlingsresultatet må ikke være en unnskyldning for å stemme noe annet når saken senere skal avgjøres i kommunestyret. Tolkning av en folkeavstemming er også en merkelig ting her. Tre ulike alternativer å stemme på: T, TN eller TNT. Ap sier at dersom T for 34%, TN 33% og TNT 33% så går de inn for T. Men dette kan like gjerne leses som at 66% ønsker en sammenslåing til en større kommune. Høyre har i skrivende stund ikke svart på hvordan de vil tolke et slikt resultat. Så konklusjonen må være at du må stemme på de politikerne som jobber for din løsning. Ser du TN som den beste løsningen må du stemme på et parti som er enig med deg i det.

Venstre har fremmet et navneforslag på den nye kommunen: FÆRDER.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**