Våre hjertesaker <3

Cecilie:

Barn og unge:

Våre barn og unge er en sårbar gruppe som jeg ønsker større fokus på. De skal styre landet vårt om noen år, og har krav på en trygg og god barndom, en god skole og omsorg fra tydelige og kompetente voksne.

Jeg tror det er viktig med tidlig intervensjon i skole og barnehage, så alle barn kan nå sitt fulle potensiale uansett nivå og ferdigheter. Nok tydelige voksne, et styrket støtteapparat i form av spesialpedagoger, barnepsykologer og helsesøstre, fokus på psykisk helse og fysisk aktivitet.

Alt for mange barn i Norge lever under den såkalte “Fattigdomsgrensen”. Alle barn har samme rett på utdanning, fritidsaktiviteter og arenaer for sosial utvikling. Samfunnet plikter å sørge for at dette blir ivaretatt og at alle barn får samme muligheter.

Mennesker på flukt:

Vi lever i en verden der det store flertallet lever i fattigdom og død. Krigen i Syria har gjort dypt inntrykk på mange av oss og millioner av mennesker er på flukt.

Norske kommuner må legge til rette for å ta imot så mange flyktninger som mulig, samt sørge for at disse får et tilbud som sikrer hjelp både i form av hus og jobb, men også hjelp til å bearbeide grusomhetene de har vært vitne til.

Alle mennesker har rett til å søke etter et liv i trygghet. Der de kan leve i fred, ha nok mat og muligheter for skole og velferd. Vi lever i verdens beste land og har et moralsk ansvar i å dele vår rikdom og våre ressurser med mennesker som tilfeldigvis er født inn i krig og terror.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**