Venstre tar sosialt ansvar

Foto: Lindås Venstre

Leserbrev fra Helena Rui Nordbakk, andrekandidat for Lindås Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstre mener at den enkelte skal ta ansvar for eget liv, men at fellesskapet har ansvaret for å redusere forskjeller og gi alle anledning til å delta i samfunnet på like vilkår. Derfor krevde Venstre i forhandlingene med regjeringa om budsjettet gratis kjernetid på 20 timer i barnehagene for 4- og 5-åringar i familier med lav inntekt.

Etter at regjeringen hadde kjempet mot dette kravet tidligere fikk Venstre endelig gjennomslag i forhandlingene. Ulike kandidater fra Høyre har i senere tid markert saken om gratis kjernetid. Det er kjekt at de på det viset støtter opp om Venstre sin linje, og det Venstre lenge har gitt uttrykk for- at det er Venstre og andre som må til for at regjeringen skal fremstå med hjertevarme og ta det sosiale ansvaret en forventer en regjering skal vise. Det være seg i spørsmålet om syriske flyktninger, at unge asylsøkere skal få prøvd sakene sine, å bekjempe fattigdom, gratis kjernetid i barnehagen og mye mer.

Trine Skei Grande, Venstre sin leder, har varslet at Venstre vil gå lengre i spørsmålet om gratis kjernetid for lavinntektsfamilier. Kravet i forhandlingene om neste års statsbudsjett vil være at dette også skal omfatte 3-åringane. Vi håper at grasrota i Høyre vil støtte dette kravet slik at regjeringen ikke faller tilbake til gamle synder når valget er over.

Helena Rui Nordbakk

Andrekandidat for Lindås Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**