Venstres prioritet er gjennomslag for vår politikk

Foto: Venstre

– Vi kan samarbeide med alle partier, det viktigste er at vi får størst mulig gjennomslagskraft for vår politikk etter valget, sier Saxebøl til Smaalenenes Avis, og legger til at en videreføring av dagens skolestruktur vil være viktig for Hobøl Venstre.

– Tettstedspolitikk og et grønt skifte i Hobøl er viktige saker for oss. Det er også viktig at vi viderefører påbegynte prosesser etter en omfattende omorganisering av ledernivåene i de kommunale virksomhetene.

Les hele artikkelen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**