Humler og bier må reddes

Foto: Christian Pedersen

– Vi vet at både humler og bier er sterkt truet og at vi alle må bidra på ulike måter for å redde dem, sier  Camilla Hille, Venstres ordførerkandidat.

Det blir færre og færre bier og humler i verden og det er disse som står for pollinering av frukt og bær.

– Ski kommune bør vurdere å fjerne lindetrærne som ikke er naturlig forekommende slik som norsk lind, eller i det minste beskjære trærne slik at de ikke blomstrer. Parklind er en uønsket art i Norge og bør ikke plantes noe sted. I Bærum har de bestemt seg for at de ikke skal plante parklind for å verne om humlene. Vi må hindre at humlene lokkes vekk fra næringsplanter til lindetrærne som kanskje har mindre kvalitetsnæring, sier Hille.

Camilla Hille

Camilla Hille

– Ski kommune bør jo ikke, som miljøkommune, plante ut fremmede arter men bruke arter som er naturlig forekommende. Samtidig er det viktig at kommunen tar ansvar og skjøtter arealene i Ski på en måte som fremmer humle og bievennlige blomsterplanter. I Oslo er det nå anlagt en rekke bed hvor det bevisst plantes humle- og bievennlige planeter, fortsetter Hille.

– Det er mange små tiltak både private og kommunen kan bidra med, f.eks. at kommunen ved kantslått sprer naturlig forekommende villblomstfrø, mener Hille.

– Kommunen bør fortsette arbeidet med fjerning av hagelupin der man tilbakefører naturlige villblomster. Det vil være et effektivt og godt tiltak for det biologiske mangfoldet, fortsetter Hille.

Den vanlige hageeier vil Ski Venstre oppfordre til å klippe gresset litt sjeldnere, slik at kløveret som bier og humler er glad i, kan blomstre først. Da sikrer vi matfatet til våre truede venner og vi sirker i neste runde vårt eget matfat.

Kommunen bør også inngå samarbeid med bøndene i Ski om å slå gjengroingsareal, kantsoner eller arealer som ikke lenger drives for å skape blomsterenger for villbier og humler. Dette vil vi alle tjene på.

– Vi må altså appellere til dugnadsånden, og kommunen må gå foran og vise at vi tenker miljø alle beslutingene som tas, sier ordførerkandidaten.

– Ski Venstre har delt ut hundrevis av humle- og bievennlige frøpakker til Skis innbyggere håp om at innbyggerne vil så disse neste vår. Om vi alle bidrar kan vi redde humler og bier og dermed også egen framtid, avslutter hun.

Les også leserinnlegg i Østlandets Blad