Stedsutvikling på agendaen

Folkemøte om stedsutvikling samlet rundt 80 deltagere på Solvang i Filtvet., Foto: Hurum Venstre

Rundt 90 huringer fant veien til Solvang grendehus på Filtvet for å høre om stedsutvikling 26. august. De tre innlederne Elvestuen, Bålsrud og Hansen inspirerte stort.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Runar Bålsrud, ordfører i Hurdal (V).

Runar Bålsrud, ordfører i Hurdal (V).

Det siste året har flere store saker vært på agendaen i Hurum og mange innbyggere har engasjert seg. Aksjonsgrupper og innbyggerinitiativ er blir dagligdagse begreper i Hurumsamfunnet.

Sakene er blitt behandlet av politikerne og de har fattet sine vedtak, ofte med knapt flertall og under store protester fra innbyggerne. Hurum Venstre hadde nå tatt initiativ til å se på hvordan man kan få til enda bedre prosesser og større grad av innbyggermedvirkning i viktige saker i tiden framover.

Først ut var Hurdalordfører Runar Bålsrud (V) innledet om samfunns- og stedsutvikling i sin kommune. Han fortalte engasjert om hvordan de har løftet kommunen til en positiv og grønn utvikling med et enstemmig kommunestyre i ryggen.

Venstre-ordføreren har klart det kunststykket å samle kommunestyret enstemmig bak en tydelig og ambisiøs visjon: Hurdal – den bærekraftige dalen. Forankring, prosess og dialog var hans stikkord. Hurdal er en bygd med mange fellestrekk med Hurum, selv om Hurum har tre ganger så mange innbyggere.

Folkemøte om stedsutvikling samlet rundt 90 deltagere på Solvang i Filtvet.

Folkemøte om stedsutvikling samlet rundt 80 deltagere på Solvang i Filtvet.

De skal bygge nytt kommunesentrum med 1000 innbyggere og har valgt en helt annen tilnærming enn Hurum. Her er landets beste arkitekter og landskapsarkitekter innen feltet økoarkitektur og bærekraftig stedsutvikling hyret inn som et kompetent planteam og innbyggerne er tatt med gjennom plansmier og dialoger. Åpenhet og lett tilgjengelig informasjon er nødvendig for å få folk med i en medvirkningsprosess. Først når alle grep er lagt, vil utbyggere bli invitert inn.

Enstemmig vedtak i kommunestyret i Hurdal 10. septemer 2014:

Hurdal kommune skal gjennom sin tjenesteproduksjon, arealplanlegging og samfunns- og næringsutvikling søke bærekraftige løsninger.
Hurdal skal være et bærekraftig samfunn uavhengig av kommunegrenser.
Hurdal har som mål å være et pluss-samfunn innen 2025.
Hurdal kommune vil arbeide for at det innen 2016 skal etableres et bærekraftakademi i Hurdal i samarbeid med ledende nasjonale og internasjonale universiteter. Målet er at det i 2020 skal være minst 1 million nettstudenter ved akademiet.
Hurdal kommune vil jobbe for at minimum 1% av oljefondet skal inn i statsbudsjettet for 2017 øremerket bærekraftig forskning og utvikling.

Suksesskriterier fra Hurdal

Suksesskriterier fra Hurdal

Grønn vekst er målet for Hurdals næringsutvikling og ordføreren sier et klart nei til nyetablerere som ikke passer inn, selv om det ville ha gitt arbeidsplasser.

Transportkrevende industri må legges nærmere de store knutepunktene. Hurdal har erfart at innflyttingen har økt betraktelig siden de la om kursen. Yngre mennesker tar med seg ny kompetanse, ofte også småarbeidsplasser, til bygda.

Ola Elvestuen er nestlederi Venstre. Stortingsrepresentant og leder Miljø- og energikomitéen, tidligere byråd for Miljø og samferdsel i Oslo og leder for Oslo bystyres komité for byutvikling i årene 2003–2011.

Ola Elvestuen er nestlederi Venstre. Stortingsrepresentant og leder Miljø- og
energikomitéen, tidligere byråd for Miljø og samferdsel i
Oslo og leder for Oslo bystyres komité for byutvikling i årene
2003–2011.

Ola Elvestuen, (Nestleder i Venstre, stortingsrepresentant og leder av Miljø- og energikomitèen, tidligere byråd for Miljø og samferdsel og leder for Oslo bystyres komitè for byutvikling i årene 2003 – 2011), delte sine erfaringer fra gode byutviklingsprosesser i hovedstaden.

Han fortalte om hvordan Oslo hadde startet på en ny og rakrygget vei som europeisk hovedstad. Han påpekte viktigheten av å ha en felles overordnet visjon dersom man skal få gjennomført store utviklingsprosjekter.

Han brukte Bjørvika i Oslo som eksempel – der den borgerlige posisjonen i Oslo var enige om at trafikken skulle legges i lokk, men ikke nødvendigvis var enige om hvordan Bjørvika skulle se ut. Elvestuen satte Hurum inn i en større sammenheng, som en del av Osloregionen.

Siste innleder, Knut Halvor Hansen fra Anthon B. Nilsen Eiendom, har arbeidet i privat næringsliv med stedsutvikling og eiendomsutvikling i 30 år. Vulkan i Oslo, Hadeland Glassverk på Jevnaker og Sagene på Tofte/Hurum er eksempler på prosjekter som har vært eller er i Hansen sin erfaringsbank. Han sitter i omstillingsstyret i Hurum kommune.

Knut Halvor Hansen, direktør Eiendomsutvikling, Anthon B. Nilsen.

Knut Halvor Hansen, direktør Eiendomsutvikling, Anthon B. Nilsen.

Hansen fortalt om Vulkan og etableringen av Mathallen i Oslo. Han er den som holder i trådene når det gjelder Sagene Seil (tidligere Tofte Strand). Navnet er nytt etter at Anthon B. Nilsen inngikk en avtale med KNS (Kongelig Norsk Seilforening) om strategisk utvikling av området.

KNS ønsker å gjøre det enklere å arrangere regattaer og trenger også flere opplagsplasser. Første skritt på veien er å få på plass en stor steinmolo, noe som krever store steinmasser.

– På den ene siden er jeg for en bro over Oslofjorden, men på den andre siden trenger vi stein, noe bygging av ny tunnel vil kunne bidra til, så her er jeg delt, sa Hansen.

Dermed ser det ut til at framdriften på utviklingsprosjektet Sagene Seil på Tofte kan være avhengig av sprengstein fra Oslofjordtunnelen.

Hansen presenterte oppskriften på det han mener er essensiselt for å få til en vellykket stedsutvikling. Slik gjør man det:

Den gode oppskriften

  1. Kartlegg stedets særlige fortrinn
  2. Kartlegg hva som finnes av bedrifter/aktiviteter på stedet og hvilke mål disse har
  3. Kartlegg stedets ildsjeler og hva de brenner for
  4. Sett ord på samfunnets trender / megatrender
  5. Kartlegg stedets frivillighet
  6. Få oversikt over overordnede kommunale planer og hva politikerne ønsker
  7. Kommuniser

Skap en overordnet bærende utviklingsidè, noen klare mål, som flest mulig “interessenter kan identifisere seg med.

Utbyggere, innbyggere, politikere, kommuneadministrasjon, frivillighet, næringsliv – alle må bidra for å oppnå en vellykket stedsutvikling.

Hansen utfordret politikerne i Hurum til å gi utbyggere klare føringer.

Møteleder Christian Dyresen.

Møteleder Christian Dyresen.

Deretter fulgte en sekvens der tre ulike grupperinger deltok i en samtale med møteleder Christian Dyresen. Tema var deres opplevelse av prosessene som har vært i de aktuelle sakene.

Her var det Jon Gunnar Jørgensen som representerte aksjonsgruppa for ny skole for Tofte/Foltvet, Fred A. Eek som møtte for Klokkarstua og Verket nærmiljøforum som har jobbet for bevaring av sandmorenen på Verket og Bjørn Vik Mjeltebakk som representerte Respekt Sætre, som deltok. De var ikke overraskende lite fornøyde med prosessene i de tre aktuelle sakene. Her er det forbedringspotensiale.

Samtalen fungerte som et oppspill til paneldebatten med de lokale politikerne. Alle politiske partier som stiller liste ved kommunevalget i Hurum var invitert. Debatten viste hvor komplisert det er for folkevalgte med lang erfaring å løfte blikket. Store tanker blir ofte byttet ut med detaljer og debatten handlet mye om snøen som falt i fjor.

Vi håper at den engasjerte Hurdalordføreren Bålsrud har påvirket våre lokalpolitikere til å være åpne for nye tanker nå når de har sett eksempel på at det er mulig å satse på bærekraftig utvikling og få vekst i kommunen.

Hurum Venstre ønsker å være pådriver for politisk enighet om de store linjene og om ambisjonsnivået. Hurum har ikke råd til 4 nye år med negativ utvikling. Vi vil la Hurum blomstre!

Fra venstre: Gunn-Torill Homme Mathisen (V), Ole Furua Rødby (SP), Hilde Lengali (Mdg), Ivar Grnum (AP) og Martin Bertelsen (SV).

Fra venstre: Gunn-Torill Homme Mathisen (V), Ole Furua Rødby (SP), Hilde Lengali (Mdg), Ivar Grnum (AP) og Martin Bertelsen (SV).

Deltagere i paneldebatten fra venstre: Kent Lippert Olsen (Krf) sitter skjult, Monica Vee Bratlie (H), Trond Røed (Frp) og Gunn-Torill Homme Mathisen (V).

Deltagere i paneldebatten fra venstre: Kent Lippert Olsen (Krf) sitter skjult, Monica Vee Bratlie (H), Trond Røed (Frp) og Gunn-Torill Homme Mathisen (V).

Lydmann Morten Schanke setter mikrofonen på Ola Elvestuen.

Lydmann Morten Schanke setter mikrofonen på Ola Elvestuen.

Folkemøte Arne Adolfsen, Gunn-Torill Homme Mathisen og Merete Haug på folkemøtet.

Folkemøte Arne Adolfsen, Gunn-Torill Homme Mathisen og Merete Haug på folkemøtet.

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**