En bydel for livsutfoldelse i trygge omgivelser

Foto: Emptyseas. https://www.flickr.com/photos/emptyseas/

Sagene Venstre har 6 områder i programmet sitt for 2015-2019. Hver dag frem mot valget ønsker vi at du skal bli kjent med ett av dem, så du finner ut om Venstre er noe for deg. I dag presenterer vi område 2: En bydel for livsutfoldelse i trygge omgivelser.

Sagene har tradisjonelt vært en bydel med en stor eldrebefolkning, men er nå en bydel med stadig flere barn og unge. Sagene Venstre vil legge til rette for at bydelen er et trygt og godt sted både å vokse opp og bli gammel i.

For å få best utbytte og mest mulig kunnskap, må skolen være tilpasset hver enkelt elev. På den måten kan hver enkelt få ut makspotensialet i det den er flinkest til. Frihet er nøkkelen til å kunne skape en slik skole. Frihet i skolen handler om å gi elever valgfrihet både i valget av skole og fag, lærere mulighet til å forme sin undervisning, og skoleledelse mer frihet til å styre egen skole. Vi ønsker en skole der mestringsfølelse er i sentrum.

Den eldre delen av befolkningen i Oslo vokser raskt. Eldre er en svært sammensatt gruppe, på samme måte som alle andre grupper i samfunnet. Mange eldre har god helse og kan leve et godt og aktivt liv. Det er viktig at bydelen tar vare på den ressursen disse representerer. For de aller fleste er det å bli boende i sitt eget hjem svært viktig. Alle som trenger pleie og omsorg skal få et tilbud som holder høy kvalitet og som i større grad fanger opp at eldre har ulike ønsker og behov.

Sagene Venstre vil:

 • sikre at det fortsatt bygges leiligheter tilrettelagt for familier
 • sikre trygge skoleveier
 • gjøre bydelen tryggere ved å sørge for belysning langs turstier, i parker og andre områder der det ikke er tilstrekkelig belysning i dag
 • videreføre gratis fritidstilbud for barn og unge og prioritere tilbud for barn og unge når frivillighetstilskuddene skal fordeles
 • sikre at barnehagene holder god kvalitet, både gjennom et godt fysisk miljø og nok ansatte med pedagogisk kompetanse
 • at bydelen skal ha gratis kjernetid i barnehage for alle som behøver det
 • sikre at de som sliter med psykiske problemer får rask og tilpasset behandling
 • utvikle og sikre trygge områder for lek, sommer som vinter
 • sørge for at skoleelevene i bydelen kan svømme etter fullført grunnskole
 • at Sagene bad i samarbeid med andre bydeler skal gjenåpnes som opplærings- og rehabiliteringsanlegg
 • styrke hjemmetjenesten og følge opp sykehjemmene
 • legge til rette for at eldre som ønsker det får bo hjemme lengst mulig
 • sikre gode møtearenaer, som seniorsentre og frivillighetssentraler
 • gjøre det enklere for brukerne å komme i kontakt med hjemmetjenesten
 • sørge for større kontinuitet og forutsigbarhet i tilbudet fra hjemmetjenesten til det beste for brukerne
 • kvalitetssikre legemiddelbruken for eldre og andre personer som bruker fire og flere legemidler
 • at utredning før innvilgelse av sykehjemsplass ikke medfører unødig belastning for søkeren og pårørende
 • videreføre kompetansen innen eldremedisin og forebygging på Sagene lokalmedisinske senter
 • at det skal vises respekt for alles kultur og levemåter i all eldreomsorg
 • Sette av penger til å dekke forsikringer og/eller dyrlegeregninger for personer med lav inntekt
 • sikre eldre innflytelse i innholdet på tjenestene de får fra det offentlige

 

Se hele programmet vårt her.
Se presentasjon av område 1 her.
Se presentasjon av område 3 her.

 

Vi jobbet hardt for at forslaget om at Ung Media skulle legges ned ikke skulle gå igjennom. For oss er det viktig med et godt og bredt kulturtilbud til barn og ungdom, så alle får oppleve mestring og utvikle seg på det hver og en er dyktig i og trives med:


Her fra UKM Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo, arrangert av Ung Media. Tidligere daglig leder, Tor Egil Vaule Andersen, fikk årets ildjel-pris fra UKM Norge for arbeidet i 2015.

 

For oss er det viktig med en trygg og god eldreomsorg i bydelen. Vi vil sikre at eldre som ønsker det kan bo hjemme lengst mulig, sørge for gode møtearenaer og en sykehjemsplass av høy kvalitet for alle som behøver det:

©PHOTOPQR/LA DEPECHE DU MIDI/JEAN LOUIS PRADELS. RODEZ LE 30/10/2007. PROMENADE D'AUTOMNE. DEUX PERSONNES AGEES VIEILLESSE TROISIEME AGE.
Foto fra UIT sine nettsider.

 

Vi vil at det skal være trygt å vokse opp, for både store og små, mennesker og dyr. Derfor vil vi blant annet dekke dyrlegeregninger for personer med lav inntekt:

11958137_10153042698255969_77893605173289841_o

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**