Program 2015-2019

Eidsvoll Venstre

En annen og bedre kurs for Eidsvoll.

Eidsvoll har vakker natur, rik historie, gode kommunikasjoner og sentral beliggenhet. Et godt utgangspunkt for videre vekst i balanse med hensyn til miljøet rundt oss.

Eidsvoll opplever en stor vekst i folketallet, og den vil fortsette i årene fremover. Kommunen må bygge ut tjenestetilbudet slik at kvalitet og service blir god og fremtidsrettet. Eidsvoll må investere for fremtiden, både innenfor skole, velferd og omsorg, kommunikasjon og kultur.

Venstre vil at Eidsvoll også i fremtiden skal være en grønn kommune. Dyrket mark og friluftsområder skal vernes mot nedbygging, og kommunen skal i sin virksomhet bidra til det grønne skiftet.

Eidsvoll er en mangfoldig kommune. Venstre vil bidra til en positiv utvikling med næringsvirksomhet og boligbygging i Feiring, på Minnesund og Finstad. Sundet skal styrkes som kommunesentrum, og utviklingen i Sørbygda må styres til beste for både innbyggerne og næringslivet. Eidsvoll er det moderne demokratiets vugge i Norge. Det forplikter også kommunens folkevalgte. Eidsvoll bør være en foregangskommune ikke bare ved å forvalte vårt demokratis historie, men også ved gi det lokale demokratiet gode vilkår. Demokrati handler om noe mer enn valg hvert fjerde år.

 

Les hele programmet her