Ansvarlige politikere?

Kred: Askøyværingen

Det er politikerne som har ført kommunen inn i den vanskelige, økonomiske situasjonen den er i dag, skriver Marit H. Leirheim i dette innlegget.

I AV har vi kunnet lese at flere av posisjonene kommunestyrerepresentanter fremstiller seg som ansvarlige i henhold til den økonomiske styring. Tja, sier Venstre da, er dette tilfelle?

Ansvarligheten går på at kommunen har fått strammere og strammere budsjett til å utvikle gode tjenestetilbud for innbyggerne. Politikerne gir ikke ekstrabevilgninger da det ikke er rom for dette. Og ja, de er sitt ansvar bevisst her.

På den andre side er det politikerne som har vært med på å skape denne situasjonen hvor kommunen er i dag. Har Høyre, KrF, og Frp vært like ansvarlig her? Og Ap da de satt ved roret, fulgte de rekkefølgebestemmelsene? Hvorfor er kommunen i den vanskelige situasjonen som de er i dag? Rekkefølgebestemmelsene er ikke blitt fulgt og planleggingene har vært kortsiktig og de har investert i bygninger kommunen ikke trenger (fabrikken i Havna, Anjo-bygget, tidligere AV-huset, med flere.) Dette har ført kommunen inn i den vanskelige, økonomiske situasjonen den er i dag.

Venstre har ønsket sakte vekst, at rekkefølgebestemmelsene blir fulgt, det vil si at ingen utbygging tillates i skolekretsene der det ikke er skolekapasitet. Da slipper kommunen ekstrautgifter på mangfoldige millioner kroner på brakkeløsninger. Da kan disse utgiftene heller gå inn i utbyggingen og voksesmertene hadde vært mindre. Venstre ønsker utvikling. Venstre ønsker langsiktig planlegging på hele Askøy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**