Hallingdal unge venstre er oppretta!

Hallingdal Unge Venstre startet opp i heten av valgkamp!

–Pressemelding–

Etter en hard skolevalgkamp ble det denne uken stiftet Unge Venstre lag i Hallingdal med lokallagsleder Eivind Vestenfor, 1. nestleder Sindre Bøhn Breie og 2. nestleder Embrik Ellingsgard. Guttene håper å ta tak i saker som angår ungdom og flytte politikken mer i retning av ungdommen. Særlig ønsker de at kollektivtrafikken blir mer hyppig og tilrettelagt for ungdom i Hallingdal.

-Kollektivtransporten i Hallingdal bør legges til rette for at ungdom kan komme seg fram. Vi må ha et kollektivtilbud som er bedre enn det det er idag og vi må ha et tilbud som er tilpasset alles behov, uttaler lokallagsleder Eivind Vestenfor

-Det er veldig ofte slik at det krever ungdommelig engasjement for å få til en mer ungdommelig politikk. Jeg opplever at Venstre tar ungdomspartiet på alvor, og vi vil derfor ha den påvirkningen vi trenger for å få til et Hallingdal mer tilpasset ungdommen. Dette gjelder også busstilbudet, fortsetter 1. nestleder Sindre Bøhn Breie

Skole er også en viktig sak som engasjerer ungdommene. Som elever selv kan de gi et unikt perspektiv på hvordan fremtidens skoler skal utformes, og gjennom Venstre vil de påvirke til det bedre.

-Vi trenger en skole med flere og bedre lærere som kan se hver enkelt elev for den de er. Like viktig er det også at vi får flere yrkesgrupper inn i skolen, som helsesøster og psykologiske tjenester, uttaler 2. nestleder Embrik Ellingsgard

Gols ordfører Hallvor Lilleslett, var behjelpelig med å starte opp Unge Venstre lokallaget, og var til stede under oppstartsmøtet med besøk av både fylkesleder i Buskerud Unge Venstre Julius Aleksander Mikkelsen, og ungdomskandidaten til Buskerud Venstre Anders Lorentsen Hurum. – Det er viktig at ungdom engasjerer seg i politisk arbeid, sier Lilleslett, og det er viktig at ungdommen i Hallingdal får en sterkere stemme. – Særlig gledelig er det at det er etablert et Unge Venstre lag i dalen, sier han.

Det blir det spennende å se hvordan valgresultatene blir i Hallingdal blir. Hallingdal Unge Venstre ønsker å kunne jobbe sammen med de folkevalgte Venstrepolitikerne i Hallingdal fremover, og bidra til et mer grønt, fritt og framtidsretta Hallingdal.

 

Sindre Bøhn Breie, Eivind Vestenfor og Embrik Ellingsgard

Sindre Bøhn Breie, Eivind Vestenfor og Embrik Ellingsgard

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**