Hvorfor stemme Venstre i Svelvik

Wikipedia Commons

Mandag er valgdagen, og nå skal alle Svelviks partier få dommen fra innbyggerne. Sjelden har et valg i Svelvik vært så uforutsigbart og åpent, og vi er både litt slitne etter valgkampen og ikke minst spente på resultatet!

Hvorfor bør det stå Venstre på din stemmeseddel i Svelvik?

En stemme på oss er en stemme på fortsatt ansvarlig økonomisk styring i Svelvik kommune, styring som vil få oss ut av ROBEK innen 2018 og avskaffe eiendomsskatten. Det er en stemme på vekst for Svelvik, der vi systematisk bygger stein på stein og legger til rette for både bolig- og næringsutvikling, finansiert med kroner og øre i stedet for luftige visjoner og store ønsker. Det er en stemme på kvalitet i skolen, barnehagen og eldreomsorgen – med kostnader vi har råd til. Det er en stemme på tillit og forutsigbarhet for alle de fantastiske ansatte i Svelvik kommune, som de siste årene har gjennomført politisk vedtatte innsparinger for 32 mill. kroner og gjort oss til en av Norges mest effektive kommuner.

En stemme på Venstre er en stemme for ansvarlighet, fellesskap, likeverd og maktspredning. Vi vet hva vi vil i forhandlingene om en ny storkommune med Drammen og andre kommuner rundt oss. Vi evner å se lengre enn vår egen nese rekker når 11 millioner mennesker er på flukt fra krig og trenger vår hjelp. For oss handler politikk om å tenke helhet og se mulighetene, også i en situasjon der kommunens økonomi fortsatt legger sterke begrensninger på vårt handlingsrom. Dette valget handler ikke om antall skoler i Svelvik. Det handler om alle kommunens mangfoldige tjenester de neste 4 årene, og om hvilket Svelvik vi ønsker for fremtida.

Svelvik Venstre har et program med en helhetlig, realistisk og offensiv politikk for de neste 4 årene – ikke bare noen få hjertesaker som skal gjennomføres for enhver pris. Har du ennå ikke lest vårt program? Du har fortsatt noen timer på deg…

Ønsker du at vi skal få gjennomført mest mulig av Venstres politikk de neste fire årene må det stå Venstre på den røde stemmeseddelen du legger i valgurnen på mandag!

Godt valg 🙂

Programforside

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**