06.10: Møte i utvalg for oppvekst og levekår

Tirsdag 06.10 kl. 1800 er det møte i Utvalg for oppvekst og levekår, på rådhuset i Sundet. Se sakslisten her. Møtet er åpent for publikum ved personlig fremmøte.

Benedicte Tærud er Venstres representant i utvalget. Utvalget ledes av Astrid Ekornholmen (Ap). Resten av utvalgets medlemmer ser du her.

FORSLAG TIL SAKSLISTE:

PS 15/43 (15/3011) Strategiplan for Voksenopplæringen Øvre Romerike 2016-2019 Vis Vis
PS 15/44 (14/335) Tilbud til Eidsvoll kommune om overtakelse av laboratoriebygningen på Knofsløkken – 2. gangs behandling Vis Vis
PS 15/45 (15/3022) Søknad om støtte til Kulturkafé Henrik høsten 2015 Vis Vis
PS 15/46 (15/1657) 2. gangs behandling. Fastsette punkter av interesse og skrivemåte på offentlige eiendommer i Eidsvoll Vis Vis
PS 15/47 (15/2972) Høring – Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister Vis Vis
PS 15/48 (15/2927) Forskuttering av spillemidler til idrettslag Vis Vis
PS 15/49 (14/1059) Søknad om skjenkebevilling – Milano Cafe & Restaurant AS Vis Vis
PS 15/50 (15/1657) Navning av veg til eiendom 95/ 642 Vis Vis
PS 15/51 () Orienteringer fra administrasjonen Vis Vis
PS 15/52 () Eventuelt Vis Vis
RS 15/102

Svar på høring om finansiering av private barnehager Vis Vis

(15/1907)