Skuffende av posisjonen

Torsdag 10. desember ble årets siste kommunestyre avhold i Vestre Toten Kommune – og med dette budsjettforhandlingene for neste år.

Vestre Toten Venstre har lenge talt for en sunnere og mer effektiv bruk av midler i kommunen, og har blant annet foreslått nedleggelse av Ihle skole, som et tiltak for å redde skolesvømmingen i kommunen. Dette fremmet vi også i kommunestyret 10. desember, men med lite gehør fra posisjonen.

Med et knapt flertall på 16 mot 15 stemmer, valgte Arbeiderpartiet, SV, KrF og Rødt å kutte skolesvømmingen for neste år. Det ble nevnt at dette er et «midlertidig tiltak», altså et av mange tiltak som bidrar til å drive økonomien i kommunen etter ost-høvel prinsippet, hvor man kutter til osten blir så tynn at det til slutt ikke er mulig å kutte mer.

FAU v/Korta skole hadde 5. desember en artikkel i Oppland Arbeiderblad. Den lød «Vi har nådd en smertegrense vi foreldre ikke lengre kan akseptere». Dette støtter Vestre Toten Venstre fult ut, og mener det burde være et klart signal til politikerne i posisjon om at har det gått for langt.

Å kutte skolesvømming, innebærer store konsekvenser. Det fører til at skolebarna i kommunen vår ikke får ressursene de skal ha til å oppfylle læreplanmålene for et fag, og det fører til at de blir fratatt muligheten til å lære noe som i verste fall kan være livreddende.

Det hadde vært interessant å se hva posisjonen hadde valgt om læreplanmålet gjaldt matematikk eller norsk. Kanskje mener posisjonen med AP i spissen at det er greit å kutte i læreplanen fordi det bare er «svømming»? Vel, i så fall kan vi minne de på om at læreplanmålene i svømming er like obligatoriske som læreplanmålene i matte.

v/

Kjersti Brevik Møller og Frode Barstad
Vestre Toten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**