Venstre vil gi mer til de som trenger det mest

Foto: Sveinung Bråthen

I et innlegg i Akers Avis Groruddalen 6. januar skriver Ivar Johansen (SV) at Venstre bommer når vi vil behovsprøve gratis i Aktivitetsskole. SV må ha misforstått, for det er stikk motsatt. Dette er treffsikker politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Venstre er opptatt av å få til større omfordeling ved å differensiere ordninger, slik at vi kan målrette innsatsen mot de som trenger det mest. Det minst treffsikre man kan gjøre i politikk er å gi alle det samme tilbudet. Skal vi lykkes med å utjevne forskjeller, må vi gjøre forskjell på folk når vi prioriterer kommunens penger, og det bor dessverre fattige barn over hele byen. Det er en merkelig prioritering fra SV å bruke store midler på å gi gratis aktivitetsskoletimer til barn som har foreldre med svært høye inntekter, bare fordi de bor i riktig bydel.

Vi vet at gratis kjernetid fungerer godt til å rekruttere til aktivitetsskole, særlig blant barn med store språkutfordringer. Deltagelse i AKS er lavest hos de barna som kunne hatt størst utbytte av tilbudet. Venstre vil ikke akseptere at økonomi er et hinder for deltagelse, og mener derfor at lavinntektsfamilier skal få gratis tilbud. Derfor må vi selvfølgelig også sette inntektsgrensen på et nivå som gjør at vi treffer de vi skal.

Videre skriver Johansen at de borgerlige partiene aldri har vært særlig opptatt av gratis AKS, og «plutselig» kom med et forslag om inntektsprøving. Venstre har alltid ment at gratis AKS er et godt tiltak for å få flere til å delta, og har hele tiden ment poenget med gratis kjernetid må være å gjøre tilbudet tilgjengelig for de som ikke har råd til å prioritere det i dag. Dette bør derfor ikke være overraskende for SV. For summen det rødgrønne byrådet nå bruker på å gi gratis AKS til alle førsteklassinger i fire bydeler, kunne vi fått gratis AKS til alle førsteklassinger fra lavinntektsfamilier i hele Oslo. Det ville vært en god prioritering.

 

 

Guri Melby, Venstres gruppeleder i Oslo

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**