Årsberetning 2015

Styret 2016: Jone Nyborg, Karianne Øien Andreassen, Ann Osaland og Sheila Grønåsen., Foto: William Augustin Nyborg

2015 var et travelt år med lokal valgkamp sommeren og høsten. De største politiske sakene lokalt var kommunereform, ny skole på Nodeland, ny E39 gjennom Songdalen og asylsøking/flyktninger.

Venstre har markert seg i alle de store sakene gjennom nyvalgt kommunestyremedlem Karianne Øien Andreassen, og forrige kommunestyrerepresentant Jone Nyborg.
E39 ønsker Venstre i tunnel. Vi kjemper fortsatt for at Rosseland skole vurderes som alternativ til ny skole. Vi ønsker å bosette flere flyktninger, og vi ser for oss en fremtid i K5 sammen med Birkenes, Lillesand, Kristiansand og Søgne.

Spennende valg

Valget 2015 ble mer spennende enn vi hadde ønsket. Vi markerte oss lokalt som eneste sittende parti med kvinnelig toppkandidat, men fikk en tøff kamp om stemmene. MDG har etablert seg i Songdalen, og vi tror de har fått noen stemmer som Venstre tidligere hadde hånd om.

Karianne Øien Andreassen fikk en unik mulighet til å profilere Songdalen Venstre da NRK hadde lokaldebatt på fjernsyn som ble sendt direkte til alle i Norge på NRK1. Det ble en fin opplevelse der hun markerte Venstres politikk i btgda.

Venstre fikk 77 stemmer ved valget 2015. En nedgang på 0,6 prosentpoeng. Tilsammen fikk vi kun 2.9 prosent av stemmene i kommunen. Det som er positivt er at Venstre for første gang på lenge har blitt del av kommunestyret for andre periode på rad.

Vi er få Venstremedlemmer i kommunen. I medlemsregisteret er vi registrert med åtte medlemmer. Men den ene er nylig flyttet til Mandal. I løpet av fireårsperioden er fire medlemmer flyttet ut. Det er en stor prosentandel.
Men vi har også fått et nytt medlem i Sheila Grønåsen. Hun bidrar aktivt på gruppemøter og er en inspirasjon. Vi ønsker hjelp til rekruttering, og vil jobbe for en periode med vekst fremfor nedgang.

I tillegg til å være kommunestyremedlem ble Karianne Øien Andreassen valgt til medlem av Kultur- og utviklingskomiteen i Songdalen frem til 2019. Hun er også kommunens representant på Eventyrheia barnehage, og er leder av sakkyndig ankenemd i forhold til eiendomsskatt. Som gruppeleder er hun også del av valgnemnda i Songdalen kommune.

Jone Nyborg ble på Agder Venstres årsmøte valgt til leder av nominasjonsnemda i Vest-Agder Venstre.

Regnskap
Ann Osaland presenterte regnskapet 2015. Valgkampen ble prioritert, og vi beregnet midlene godt. Kun ti kroner og nittito øre stod igjen på konto 31.12.15.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**