Spørsmål om trafikksituasjonen på Hellerud

Kø i Stordamveien
Kø i Stordamveien en ettermiddag, Foto: Rolf J. Knudsen

Før ombyggingen av Brynstunnelen startet, sendte Alna Venstre følgende spørsmål til bymiljøetaten i Oslo kommune (BYM):

Alna Venstres styre har fått innspill fra medlemmer og Østensjø Venstre om at trafikksituasjonen på Hellerud er bekymringsfull. Det har gitt grunnlag for følgende spørsmål:
1) Kan BYM overvåke utviklingen i trafikk i området i fbm. at Brynstunnelen skal få sterkt redusert kapasitet i lang tid fremover?
Vi er særlig bekymret for utviklingen av trafikk gjennom Tvetenveien fra Trosterudkrysset og mot Ytre Ringvei forbi Trasop og Godlia skole og videre sydover mot E6 over Østensjøvannet. Spesielt i rushtidene morgen og ettermiddag er det saktegående kø flere steder her. I tillegg er kapasiteten på Tvetenveien lav pga. anlegg av sykkelfelt.
2) Kan BYM vurdere tiltak for å forbedre sikkerheten for gående og syklende i Hellerudveien?
I deler av Hellerudveien er det er mye parallell trafikk til ruten beskrevet i 1). Hellerudveien er skolevei for barn på vei til Trasop og
Godlia skoler.  Vi ber dere se på muligheter for å forby:
- parkering i Hellerudveien som blir trang med busstrafikk og biltrafikk
- forbud mot gjennomkjøring fra Haugerudveien til Stordamveien og Ytre ringvei (og motsatt retning). I rushtidsperiodene er det mye gjennomfartstrafikk her.

Denne uka fikk vi svar fra BYM (14/23823-35).

Bymiljøetaten(BYM) sier de regner med mer kø under ombyggingen i Brynstunnelen. De har tatt i mot innspill fra skolene i området om trafikksituasjonen, men sier ikke noe om tiltak de har gjort, utover at antallet trafikktellepunkter er økt. BYM tar også imot forslaget om forbud mot gjennomkjøring og parkering, men sier ikke noe om de vil gjøre noe med det.

BYM vil ha tilbakemeldinger om skoleveier gjennom appen “Trafikkagenten”, som er laget for skolebarn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**