Uttalelse: Fleksibel videreutdanning for høykompetente arbeidsledige

Student
Foto: Microsoft

Mange steder i landet ser vi stadig økende arbeidsledighet, og dette krever at vi tenker nytt. Vest- og Sør-Norge og de oljerelaterte næringene er særlig utsatt, og det er i stor grad velutdannede mennesker som mister jobbene sine. Ingeniører og IKT-fagpersoner er yrkesgruppene med størst økning i antall arbeidsledige, og NAV spår at tallene bare vil fortsette å øke fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Kunnskapsintensive næringer vil fortsatt være bærebjelken i norsk økonomi. Mennesker med høy kompetanse må få mulighet til å tilpasse sin kompetanseprofil til en ny virkelighet i norsk arbeids- og næringsliv.

Derfor ønsker Venstre å endre dagpengeordningen slik at det blir lagt minst mulig begrensninger på mulighetene til å kombinere dagpenger med å fullføre påbegynt utdanning eller gjennomføre relevant etter- og videreutdanning. Dette er særlig viktig for de mange som nå mister jobben i petroleumsrelaterte næringer, og som må omskoleres til å jobbe i andre sektorer.

Samtidig er det behov for tilpasninger i opptakssystemet for høyere utdanning (Samordnet opptak). I dag må alle vente på det ordinære opptaket i august, men dette hindrer mange arbeidsløse fra å komme ut i utdanning så fort som mulig. Venstre ønsker derfor å innføre et rullerende opptak til utdanningsinstitusjonene for dem som av ulike årsaker går ut av arbeidslivet.

Når arbeidsledigheten stiger må vi øke fleksibiliteten i systemene. De må være mer pragmatiske og kunne ta hensyn til folks behov, for slik å forebygge inaktivitet blant menneskene som har mistet jobben. Det vil gjøre det lettere for flere å tilegne seg ny kompetanse, og gjøre nedturen i oljebransjen mindre brutal for dem som blir arbeidsløse.

I dagens situasjon er etter- og videreutdanning en investering i et fremtidig levebrød og en ny karrierevei for mange. Da er det viktig for den enkelte at incentivene finnes også i skattesystemet. De som mottar sluttvederlag fra tidligere arbeidsgiver må få skattefritak på dokumenterte utgifter når de investerer midlene i kurs og utdanning. Arbeidsgiverbetalt etter- og videreutdanning er en skattefri fordel innenfor visse rammer i dag, arbeidsledige med sluttvederlag bør få den samme muligheten.

Venstre vil:

  • Gjøre det enklere å kombinere dagpenger med utdanning
  • Innføre rullerende opptak på utdanningsinstitusjoner for mennesker som av ulike grunner går ut av arbeidslivet
  • Venstre vil gjeninnføre skattefritak på sluttvederlag som brukes til å betale for kurs og utdanning

Uttalelsen ble vedtatt av Venstres landsstyre 13. mars 2016

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**