Folkevalgte i fylkeskommunen

Vestfolds kommunevåpen

 

Kommune- og fylkestingsvalget i 2015 ga Venstre 24 representanter i 13 kommuner i tillegg til fylkestinget.

Med det vil Venstre i Vestfold være godt synlige i perioden 2015 – 2019.
Se i de respektive Venstre-kommunene hvilke representanter som er valgt inn.

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Varaordfører

Telefon: 99022385
E-post: [email protected]

Biografi

Verv

Medlem av fylkesutvalget
Medlem av fylkestinget
Nestleder hovedutvalget for klima, energi og næring
Nestlleder/Vestfolds representant i Nordsjøkommisjonens transportgruppe
Varamedlem til styret for Høgskolen for Sørøst -Norge
Medlem av Østlandssamarbeidets internationale utvalg
Styremedlem i EU-prosjektet Biogass 2020
Leder av representantskapet i Vestfoldmuseene IKS

Aina Dahl Aina Dahl

Telefon: 416 29563
E-post: [email protected]

Biografi

Verv

Medlem av fylkestinget
Medlem av hovedutvalget for samferdsel og areal
Medlem av fylkesstyret KS Vestfold
Medlem Verdiskaping Vestfold
Varamedlem styret Vannregion Vest Viken
Varamedlem Plattform Vestfold
Varamedlem Gea Norvegica Geopark IKS

Anne Marie Horntvedt

Anne Marie Horntvedt

Telefon: 930 99 243
E-post: [email protected]

Verv

Medlem av fylkets særskilte klagenemnd
3. varamedlem til fylkestinget


Dag Nordbotten Kristoffersen Dag Nordbotten Kristoffersen

Telefon: 413 39 111
E-post: [email protected]

Verv

1. varamedlem til fylkestinget
Medlem av Distriktsprogramrådet for NRK Buskerud, Telemark og Vestfold

Biografi

 

Karin Synnøve Frøyd Karin Synnøve Frøyd

Telefon: 924 50 192
E-post: [email protected]

Verv

2. varamedlem til fylkestinget
Medlem Oslofjordens Friluftsråd

Biografi

Martin Gran Martin Gran

Telefon: 916 86 429
E-post: [email protected]

Verv

4. varamedlem til fylkestinget

Biografi

 

Per-Olaf S. Røed

Telefon: 481 05 770
E-post: [email protected]

Verv

5. varamedlem til fylkestinget
Styremedlem i Stiftelsen Vestfold Fylkes Museum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**