RNB: Rekordstor oljepengebruk uten klimasatsing og få spor av grønn vekst

Terje Breivik
Foto: Jo Straube

Regjeringen la 11. mai frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2016. Venstres finanspolitiske talsperson Terje Breivik mener det er bra at regjeringen målretter innsatsen for å møte arbeidsledigheten på Sør- og Vestlandet gjennom en rekke konkret byggeprosjekt og tiltak, men er bekymret for at regjeringen igjen finansierer dette gjennom økt oljepengebruk og kutt i klimatiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

– Det er kritikkverdig at så få av tiltakene bidrar til å øke norsk næringslivs konkurransekraft i et marked som i stadig større grad etterspør grønne løsninger. Det å sørge for økt verdiskapning og flere arbeidsplasser samtidig som vi får ned klimautslippene, er to sider av samme sak, sier Breivik.

Venstre og KrF inngikk i desember i fjor forlik med regjeringen om statsbudsjettet for 2016. Forhandlingene om revideringen av statsbudsjettet begynner kort tid etter at Finanskomiteen har avholdt høring om saken 13. mai.

Les mer om budsjettavtalen for 2016

– For Venstre blir det viktig å styrke tiltak som gjør det enklere og mer lønnsomt for næringslivet å investere i grønn teknologi og grønne arbeidsplasser. Det å styrke Miljøteknologiordningen og å sørge for flere permanente testsentre for grønn teknologi vil sikre flere arbeidsplasser og større klimakutt, sier Breivik.

– Venstre er også svært skeptisk til at regjeringen igjen legger opp til en rekordstor oljepengebruk istedenfor reelle omprioriteringer gjennom omstilling av offentlig sektor og kutt i byråkrati. Dette er ikke bærekraftig på sikt, og faren er stor for at vi sendes regningen til kommende generasjoner, avslutter Breivik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**