Venstre-gjennomslag for kvalitet i barnehagen

(Foto: Dreamstime.com)

I behandlingen av stortingsmeldingen «Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen», fikk Venstre gjennomslag for flere forslag for å heve kvaliteten i barnehagen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Da regjeringen la frem barnehagemeldingen, var Venstres innvending at den åpnet for mer kartlegging av barnehagebarna, uten at det var dokumentert at dette ville ha en positiv effekt. I Stortinget ble disse forslagene, som også flere viktige aktører i barnehagesektoren uttalte seg kritisk til, nedstemt.

Iselin Nybø
– Nå kan vi fokusere på de gode tiltakene som styrker barnehagekvaliteten, i stedet for å bekymre oss for personvernet til barna, sier Iselin Nybø

Venstres kunnskapspolitiske talsperson, Iselin Nybø, mener Stortinget har vedtatt en bedre barnehagepolitikk enn regjeringen la opp til.

– Jeg er fornøyd med utfallet. Nå kan vi fokusere på de gode tiltakene som styrker barnehagekvaliteten, i stedet for å bekymre oss for personvernet til barna. I Venstre tror vi kvalitet først og fremst kommer med de voksnes kompetanse, ikke millimetermåling av barna, sier Nybø.

Stortinget stemte også ned et forslag om å innføre en veiledende norm for hvor mye språk et barn skal kunne før det begynner på skolen. Den fremtidige språksatsingen i barnehagen er likevel ikke skrinlagt, og Venstre hadde blant annet to forslag som ble vedtatt:

  1. «Stortinget ber regjeringen utarbeide forslag til endringer i barnehageloven som sikrer at ansatte i offentlige og private barnehager behersker norsk språk, og at ansatte i samiske barnehager behersker samisk språk»
  2. «Stortinget ber regjeringen sikre at tilskuddet til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder også kan benyttes til å ansette morsmålsassistenter»

– På denne måten kan vi sørge for at barna er i et barnehagemiljø hvor det snakkes godt norsk eller samisk, og hvor det tilrettelegges for god språklæring. Vi mener dette er et bedre og mer målrettet virkemiddel enn bare å måle hvor mye norsk barna kan, eller bør kunne, fortsetter Nybø.

Kompetanseheving

En annen kjernesak for Venstre har vært kompetanseheving blant de ansatte i barnehagen. Tall fra 2012 viser at to av tre barnehageansatte er ufaglærte. Barn tilbringer gjerne 35 timer eller mer i uka i barnehagen, med en stor andel voksne som ikke har barnefaglig utdanning.

I Venstre tror vi kvalitet først og fremst kommer med de voksnes kompetanse, ikke millimetermåling av barna

Iselin Nybø

– Det må tas mange grep når det kommer til kompetanseheving i barnehagen, men det aller viktigste er kanskje å ta tak i alle de ufaglærte som utgjør flertallet av de ansatte. Venstre har nå fått Stortinget med på å be regjeringen vurdere å opprette et kvalifiseringsprogram for ufaglærte i barnehagene. Dette vil være en vinn-vinn-situasjon. Fra før av har man motiverte medarbeidere som vet at de trives med å jobbe i barnehage. Når man så får muligheten til å tilby dem faglig påfyll, slik at de får en kvalifikasjon og kan utføre jobben sin bedre, vil både barn og ansatte komme styrket ut av det, sier Nybø.

Venstre fikk også gjennomslag for et fjerde forslag, om å «sikre at barn får alderstilpasset opplæring om kropp, identitet og følelser, gjerne i samarbeid med helsestasjonen». Nybø forklarer det slik:

– Dette er et viktig tiltak som kan være med på å forebygge alt fra psykiske plager, mobbing og overgrep. Barna kan få sette ord på følelsene sine og lære seg å sette grenser. Intensjonen er også at de skal forstå at samfunnet består av et mangfold av identiteter, og at de utvikler åpne og rause holdninger overfor dette. Slik vil de være bedre rustet til resten av livet, avslutter Nybø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**