Fokusområder for Oppland Venstre

Foto: Eivind Brenna

I tillegg til vår satsing på miljø og klima, vil vi i Oppland Venstre rette fokus mot landbruk, skole og integrering frem mot stortingsvalget i 2017. Tre utvalg vil bli opprettet for å komme med innspill til den nasjonale programkomiteen innenfor disse områdene.

På bildet: Eivind Brenna, Kine Schjerverud, Roger Granum, Ole Asmund Sylte og Hilde T. Døvre var samlet til styremøte i Valdres.

Vi ønsker å satse på landbruk fordi det nå jobbes med en stortingsmelding om temaet og venstre sitter med nøkkelen til å skape flertall på stortinget rundt en ny landbrukspolitikk. Vi må bli sterkere i distriktene i Oppland, som er et av de største landbruksfylkene i Norge. Vi anser at landbruket må være en prioritert del av norsk politikk.

Skole og oppvekst er et sentralt område for venstre. Videregående skole i innlandet står nå foran endringer i tilbudene fordi de har færre elever enn før. Hvilke linjer skal få redusert elevtall? Hvordan løser vi denne problematikken samtidig som elever får opprettholdt et faglig godt utdanningstilbud?

Integrering blir en av de største utfordringene i samfunnet fremover. Vi ønsker å unngå parallelle samfunn der konflikter kan oppstå. Oppland må ta sin del av jobben med å ta i mot og integrere innvandrere. Vi må også fokusere på hvordan vi kan få innvandrere til å bosette seg og bli i Oppland. Dette er en viktig del av verdiskapingen i fylket vårt.

Fire medlemmer vil bli utnevnt i hvert utvalg som skal komme med sine forslag innen neste styremøte som finner sted ved LPN den 16. september på Gjøvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**