Venstre i Arendalsuka

Foto: Jo Straube

Venstre er sterkt tilstede under årets Arendalsuke. Her har du den fulle oversikten over hvor du kan få liberalt påfyll.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Se høydepunktene i Venstre-TV

Program

Mandag 15. august

Unge Venstre utfordrer politikerne på personvern – med hjelp av ICJ-student

Personovervåkning er inngrep i privatlivets fred, da det innebærer å samle inn og behandle personlig informasjon. Overvåkning blir likevel sett på som legitimt, fordi det kan bidra til å hindre lovbrudd, blant annet terrorisme. Men hva er «tilstrekkelig» og «for mye» overvåkning?

Med: Grunde Kreken Almeland (nestleder i Unge Venstre), Juni Nyheim Solbrække (ICJ – student), Sveinung Rotevatn (V), Jorodd Asphjell (Ap) og Anna Molberg, rådgiver for justisfraksjonen i Høyre.

Tid: 19-20
Sted: Café Victor

Tirsdag 16. august

Partiledertale: Kom og hør Trine på Kanalplassen

Trine Skei Grande holder appell, som etterfølges av sofasamtale med Trine, Civita-leder Kristin Clemet og politisk redaktør i BT Frøy Gudbrandsen om liberale prinsipper og verdier.

Deretter får vi en sofasamtale med Trine, leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal, og leder av Elevorganisasjonen, Sylvia Lind, om visjoner for læreryrket.

Last ned dokumentet Fremtidens lærer

Tid: 11-12
Sted: Kanalplassen

Les mer på Arendalsukas nettsider

Psykt! Ungdomspolitikere diskuterer hvordan vi kan bedre ungdoms mentale helse

Unges psykiske helse er en av vår tids største utfordringer. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at antallet unge med alvorlige psykiske plager er økende. Det samme er bruken av antidepressiva. Mellom én av to og én av tre vil bli rammet av psykiske plager i løpet av livet, og unge jenter er mest utsatt. Hva kan vi gjøre for å snu trenden, og hvem har ansvaret? Vi spør ungdomspolitikerne.

Grunde Kreken Almeland er ordstyrer, mens Sandra Bruflot (nestleder i Unge Høyre), Ida Lindtveit (leder i KrFU), Bjørn-Kristian Svendsrud (formann, FpU) og Andrea Sjøvoll (leder i Sosialistisk Ungdom) sitter i panelet.

Tid: 16-17
Sted: Café Victor

Les mer på Arendalsukas nettsider

Onsdag 17. august

Venstres beste – fra Sverdrup til Skei Grande

Med Hans Olav Lahlum og Geir Helljesen

I 1884 kom Venstre til med et brak. I sitt første år ble partiets leder Norges første folkevalgte statsminister, parlamentarismen ble innført, og kongen måtte se seg forbikjørt av folket. Hør Hans Olav Lahlum og Geir Helljesen fortelle om hvordan det liberale partiet har blitt ledet i medgang og motgang i over 130 år. Arrangert av Agder Venstre.

Tid: 16-18
Sted: Café Victor

Les mer på Arendalsukas nettsider

Se video på Facebook

Torsdag 18. august

Grønn omstilling – hvem har ansvaret?

Med YS, Negotia og Venstre

Norge har bundet seg til ambisiøse avtaler om å kutte klimagassutslipp med 40% innen 2030. Hvordan kan vi fordele byrden? Har også arbeidstakerne et ansvar, eller skal det hele ligge hos politikerne og næringslivet?

Innledere: Hilde Fålun Strøm (Negotias tillitsvalgte på Svalbard), Gunn Kristoffersen (seniorrådgiver YS), Monica A Paulsen (nestleder i Negotia)

Panel: Ola Elvestuen (V), Håkon Haugli (adm. dir., Abelia), Jorunn Berland (leder, YS) og Arnfinn Korsmo (forbundsleder, Negotia).

Marius Holm, leder i Zero, er ordstyrer.

Tid: 15-16
Sted: Café Victor

Les mer på Arendalsukas nettsider

Hvordan forsvare retten til privatliv i det 21.århundre?

Samtale mellom Sveinung Rotevatn (V) og Eirik Løkke, rådgiver i Civita

Om liberale dilemmaer i forholdet mellom overvåkning og personvern. Myndighetenes fullmakter til å overvåke innbyggerne er denne våren utvidet. Samtidig skaper private aktører som Google og Facebook utfordringer for borgernes privatliv gjennom sine forretningsmodeller.

Hvor mye overvåkning tåler et liberalt samfunn? Og hvordan kan privatlivet sikres i møte med den nye digitale «overvåkningsøkonomien»?

Tid: 16-17
Sted: Café Victor

Les mer på Arendalsukas nettsider

Si fra om du kommer på Facebook

Brexit – hva nå, Europa?

Ola Elvestuen (V) møter Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder.

At Storbritannia har valgt å gå ut av EU, vil få følger for hele det europeiske samarbeidet. Men hvilke? Hva slags problemstillinger kommer vi til å møte på i kjølvannet av Brexit? Eksperten og politikeren deler sine tanker.

Tid: 17-18
Sted: Café Victor

Les mer på Arendalsukas nettsider

Si fra om du kommer på Facebook

Partilederdebatt

Sendes også direkte på NRK1

Tid: 22-23.30
Sted: Arendal kultur- og rådhus

Les mer på Arendalsukas nettsider

Hele uka

Dropp gjerne innom Arendal Venstres stand i politikergata mandag-fredag kl. 11-17, og lørdag 11-14. Her kan du treffe stortingspolitikerne våre på følgende tidspunkt:

  • Ola Elvestuen: tirsdag kl. 11-12
  • Sveinung Rotevatn: tirsdag kl. 12-13
  • Iselin Nybø: onsdag kl. 13.30-14.30
  • Ketil Kjenseth: fredag kl. 12.30-13.30

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**