Venstre på innholdsrikt besøk hos Mo Industripark

F.v. Mats Hansen (V), Jan Gabor, Tormod Steen (V), Terje Breivik (V), Arve Ulriksen og Ida Johnsen (V)., Foto: Rami Abood Skonseng, Mye i media

Terje Breivik og Ida G. Johnsen fra programkomiteen til Venstre var fredag på besøk hos Mo Industripark for å få innspill i arbeidet med Venstre sitt kommende stortingsprogram. Mats Hansen i Rana Venstre hadde tatt initiativ til besøket for å gi innspill om det unike industrimiljøet i Rana.

Vi må framsnakke industriparken i Rana og industrien på Helgeland slik at politikerne forstår hvor viktig disse miljøene er for verdiskapingen i Norge. Vi må også lage bedre rammebetingelser for etablering av ny grønn industri, og sørge for at det lønner seg å redusere utslipp fra eksisterende industri. Her har bedriftene i industriparken kommet langt de siste årene, selv om mer må gjøres for å redusere utslippene i Rana, sier Hansen.

En engasjert Arve Ulriksen fortalte om Mo Industripark sin posisjon som industrielt tyngdepunkt i nord, teknologiske trender, grønn industri og nødvendigheten av å investere i infrastruktur som dypvannskai og ny storflyplass.

MIP satser strategisk for å etablere ny industri basert på verdens strengeste miljøkrav. Vi er involvert i mange spennende prosjekter i samarbeid med industriaktører, utdanningsinstitusjoner, forskermiljøer, RU og Kunnskapsparken. Gjennom prosjektet MIP Bærekraft har vi gjennomført en idéfase som vi håper skal resultere i etableringen av 1-2 nye industribedrifter i Mo Industripark og på Langsetvågen i Nesna, sier Ulriksen.

Terje Breivik, som er nestleder i Venstre og leder av programkomiteen, lot seg imponere over hva MIP har fått til og hvor offensivt de møter fremtiden. Han var også interessert i å høre mer om etableringen av datasenter og fiberkabelen Midgardsormen, ettersom han for to år siden fikk Stortinget med på et vedtak som påla Regjeringen å utarbeide en stortingsmelding om høyhastighetsfiber i Norge og til utlandet.

Dette var både imponerende og lærerikt, og det er tydelig at MIP ser mulighetene i det grønne skiftet. Venstre vil legge til rette nettopp for slik næringsutvikling gjennom gode rammevilkår og tilgang på kapital. Vi har blant annet fått gjennomslag for etableringen av Fornybar AS, et statlig investeringsfond for grønn teknologi på 20 milliarder. Utviklingen på Mo viser hvordan næringslivet og industrien kan sette fart på det grønne skiftet.

Besøket ble avsluttet med en kjapp omvisning i industriparken, før det bar videre til Bodø for flere innspill.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**